Szczerze wątpię, żeby to coś zmieniło w cenach. Przypuszczam, że po prostu będzie mniej inwestycji. Ale to może być korzystne dla miast. Zahamowanie procesu dogęszczania, który wpływa na pogarszanie się warunków życia. Coraz trudniej żyje się w takich kołchozach. O kwestii przepełnianych szkół nie wspomnę.
hmmmm 07.10.2021 10:35

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki