Zamiast absurdalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego stworzyć Krajową Sieć Transportową zakładającą współpracę wszystkich rodzajów transportu. Drogowego (drogi w każdej gminie), kolejowego (tory w każdym powiecie), lotniczego (lotniska w każdym województwie). Do tego dołożyć turystyczny transport wodny i rowerowy.
iksis 05.10.2021 18:41

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki