Ha, ha 4 lata opłacano 200 pracowników grzejących stołki za bardzo wysokie pensje by w końcu ta dzielna załoga wydusiła z siebie pierwsze, jakże ważkie i dalekosiężne przedsięwzięcie...wykup działek.....ufffff Ale niestety z ogromnym zgrzytem, nie było przy tym Jaśnie Oświeconego Premiera cz choćby nie mniej Jaśnie Oświeconego Adriana....straszne niedopatrzenie....rzutujące na powodzenie przedsięwzięcia, którego otwarcie wg. prognoz astrologów powinno nastąpić gdzie ok 2113 r.
05.10.2021 17:54

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki