Krok 1. Lokalizacja
Nieruchomość na mapie

W trosce o zapewnienie maksymalnej ochrony praw przysługujących konsumentom na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przedstawiamy poniżej użyteczne informacje i uprawnienia przysługujące Państwu w przypadku zawierania umowy o świadczenie usługi publikacji ogłoszenia (tzw. usługa „Dodaj Ogłoszenie”).

Poniższy opis dotyczy wyłącznie konsumentów. W stosunku do Użytkowników Profesjonalnych obowiązują zasady wynikające z umowy łączącej Domiporta z Użytkownikiem Profesjonalnym.

Usługa „Dodaj Ogłoszenie”

Usługa „Dodaj ogłoszenie” pozwala na opublikowanie ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl oraz serwisach partnerskich za wynagrodzeniem lub korzystając z wcześniej zamówionych Pakietów i Abonamentów. Użytkownicy mogą wybrać jeden z dwóch rodzajów ogłoszeń: wyróżnionych i bez wyróżnienia. Ogłoszenia wyróżnione (z etykietą Wyróżnione) są publikowane wyżej, tj. nad ogłoszeniami bez wyróżnienia na liście ogłoszeń. Wszystkie ogłoszenia mogą być aktywowane w zależności od wyboru na okres 30, 60 lub 90 dni. Po okresie emisji, ogłoszenie staje się nieaktywne. 1. Sposób spełnienia świadczenia

  Skorzystać z funkcjonalności serwisu Domiporta.pl można przy pomocy urządzenia z dostępem do internetu, wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową. Domiporta ma obowiązek prawidłowo wykonać usługę. Aby dodać ogłoszenie użytkownik musi zalogować się na swoje konto podając adres e-mail i hasło lub logując się przy pomocy wtyczek Facebooka i Google+. W trakcie dodawania ogłoszenia możliwa jest również rejestracja użytkownika poprzez podanie adresu e-mail. Założenie konta jest bezpłatne. Pierwsze logowanie następuje automatycznie wraz z podaniem przez Użytkownika danych wskazanych w formularzu i nie wymaga aktywowania hasła. Każde ponowne logowanie wymaga uaktywnienia hasła w ramach utworzonego Konta.

  W celu zamieszczenia ogłoszenia, użytkownik:

  1. wypełnia poniższy formularz
  2. dodaje treść ogłoszenia, fotografie w liczbie i formatach określonych przez Domiporta i/lub link do filmu prezentującego nieruchomość
  3. aktywuje ogłoszenie.

 2. Odstąpienie od umowy

  Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy. Aby odstąpienie było skuteczne, Użytkownik powinien wysłać je przed upływem 14 dni na adres Domiporta e-mail: bok@domiporta.pl. Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie. W takim przypadku, po rozpoczęciu świadczenia usługi, Użytkownik nadal zachowuje prawo do odstąpienia od umowy jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu, z zastrzeżeniem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Wzór odstąpienia dostępny jest pod adresem: http://www.domiporta.pl/panel/Content/wzor_odstapienia_domiporta.pdf

 3. Reklamacja

  Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana w terminie 14 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia listem poleconym na adres: Domiporta Sp. z o. o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub na adres e-mail bok@domiporta.pl. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Domiporta.pl w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia. Domiporta.pl poinformuje Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. Szczegółowe zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji dostępne są w Regulaminie pod tym adresem: http://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu.

  W wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Domiporta informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego, pozasądowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 4. Cena, sposób zapłaty

  Usługa publikacji ogłoszeń jest płatna. Płatność za zamieszczenie ogłoszenia może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i wynoszą odpowiednio:

  1. dla ogłoszenia bez wyróżnienia - z pakietu Start:
   1. ogłoszenie Start 30, tj. zawarcia umowy na okres 30 dni – 49,00 zł - płatność PayU,
   2. ogłoszenie Start 60, tj. zawarcia umowy na okres 60 dni – 69,00 zł - płatność PayU,
   3. ogłoszenie Start 90, tj. zawarcia umowy na okres 90 dni – 99,00 zł - płatność PayU.
  2. dla ogłoszenia z wyróżnieniem - z pakietu Promo:
   1. ogłoszenie Promo 30, tj. zawarcia umowy na okres 30 dni – 79,00 zł - płatność PayU,
   2. ogłoszenie Promo 60, tj. zawarcia umowy na okres 60 dni – 119,00 zł - płatność PayU,
   3. ogłoszenie Promo 90, tj. zawarcia umowy na okres 90 dni – 149,00 zł - płatność PayU.
  3. dla ogłoszeń z wyróżnieniem w ramach pakietów usług:
   1. Pakiet Turbo - obejmuje ogłoszenie Promo 90 (zawarcie umowy na okres 90 dni), usługę Promocja na stronie głównej serwisu Domiporta.pl na okres 1 dnia (24 h) oraz usługę Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie) – 249,00 zł – płatność PayU
  4. dla dodatkowych usług dla ogłoszeń w ramach pakietów Start:
   1. pakiety Automatycznych Podbić to:
    1. Pakiet Podbić PRO 3 – 18,99 zł – płatność PayU
    2. Pakiet Podbić PRO 5 – 29,99 zł – płatność PayU
   2. Promocja na stronie głównej serwisu Domiporta.pl na okres 1 dnia (24 h) – 129,00 zł – płatność PayU
   3. Baner na zewnątrz nieruchomości – 50,00 zł – płatność PayU
  5. dla dodatkowych usług dla ogłoszeń w ramach pakietów Promo:
   1. pakiety Automatycznych Podbić to:
    1. Pakiet Podbić PRO 3 – 18,99 zł – płatność PayU
    2. Pakiet Podbić PRO 5 – 29,99 zł – płatność PayU
    3. Pakiet Podbić PRO 7 – 39,99 zł – płatność PayU
   2. Promocja na stronie głównej serwisu Domiporta.pl na okres 1 dnia (24 h) – 129,00 zł – płatność PayU
   3. Baner na zewnątrz nieruchomości – 50,00 zł – płatność PayU
  6. dla dodatkowych usług dla ogłoszeń w ramach pakietu Turbo:
   1. pakiety Automatycznych Podbić to:
    1. Pakiet Podbić PRO 3 – 18,99 zł – płatność PayU
    2. Pakiet Podbić PRO 5 – 29,99 zł – płatność PayU
    3. Pakiet Podbić PRO 7 – 39,99 zł – płatność PayU
   2. Promocja na stronie głównej serwisu Domiporta.pl na okres 1 dnia (24 h) – w ramach pakietu
   3. Baner na zewnątrz nieruchomości – w ramach pakietu

  Wszystkie ceny zawierają podatek Vat.

 5. Czas trwania umowy

  Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na wybrany przez Użytkownika czas emisji ogłoszenia.

 6. Sposób porozumiewania się

  W celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Twojego konta oraz produktów, prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej (pod adresem: bok@domiporta.pl) lub telefonicznie (22) 555-57-40 z Biurem Obsługi Klienta.

 7. Podmiot świadczący usługę

  Usługa jest świadczona przez Domiporta sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. w Warszawie pod numerem KRS 0000087256, NIP 522-010-28-63