ROBYG znika z giełdy. Tak poinformował Bricks Acquisitions Limited

Spółka ROBYG - jeden z największych deweloperów w Polsce zniknie niebawem giełdy. O tym fakcie powiadomił Brick Asquisitions Limited w komunikacie.

Zanim to nastąpi wszystkie wolne akcje zostaną skupione z rynku. Od początku grudnia trwa akcja skupowania 100 procent akcji przez Brick Asquitions Limited. Konsorcium ustaliło cenę 3,55 złotego za akcję. 

ROBYG znika z giełdy

Pod koniec stycznia BAL podniósł cenę skupu akcji z 3,55 do 4 złotych. Wezwanie do skupu dotyczyło 289.401.199 akcji spółki. 

W wezwaniu przekroczyliśmy próg 90 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Pozwoli to nam na realizację strategicznego celu, jakim jest wycofanie Robyg z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny.

- mówił w komunikacie Tavis Cannell, dyrektor zarządzający w Goldman Sachs International.

Po ostatecznym wezwaniu skupu akcji ROBYGu złożoną łącznie zapisy na sprzedaż 98 procent akcji. Ostateczny termin zakupu jest ustalony na 7 lutego. 

Zgoda na przejęcie ROBYG

3 stycznia 2018 roku, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie spółki ROBYG przez Brick Asquitions Limited. 

Więcej o: