Jesteśmy poprawni, ale nie towarzyscy - raport dotyczący relacji sąsiedzkich

Z roku na rok nasze relacje sąsiadami ulegają poprawie, lecz nie są to więzi zbyt bliskie. Większość Polaków deklaruje nie unikanie kontaktów, ale z drugiej strony 65 procent trzyma się na dystans.

Nad problemem relacji sąsiedzkich pochylił się CBOS w najnowszym raporcie "Relacje sąsiedzkie" z listopada 2017 roku oraz Instytut Badań Pollster na prośbę Murator EXPO. Pierwsze badanie dotyczyło ogólnie całej Polski drugie zaś jedynie obszaru Trójmiasta. 

Sąsiad znany i lubiany

Poprzednie badania przeprowadzone w tej kwestii odbyły się w 2012 roku. I nie da się ukryć, że tym razem wypadły nieco lepiej. 65 procent ankietowanych przyznało, że stara się tak postępować, by nikt z sąsiadów nie miał do niego pretensji, ale trzymam się z nimi na odległość. W tej grupie 25 procent osób odpowiedziało zdecydowanie tak, natomiast 40 procent stwierdziło,że raczej tak.

Jest to poprawa wynosząca 7 procent. Niezmiennie zatem Polacy utrzymują okazjonalne i raczej konwencjonalne relacje sąsiedzkie. 

Wskaźnik dobrego sąsiedztwa

Do utrzymywania kontaktów towarzyskich, jak i świadczeniowych przynajmniej z niektórymi sąsiadami przyznaje się 33 procent badanych. W porównaniu z pierwszym takim badaniem z 2008 roku jest to wzrost o jedynie 2 punkty procentowe. Co gorsza wśród ankietowanych wzrosła ilość osób, które nie utrzymują kontaktów towarzyskich i świadczeniowych. W ciągu 9 lat ilość takich osób wzrosła z 22 do 28 procent. 

Zestawienie wskaźnika dobrego sąsiedztwa z opiniami na temat zachowywania dystansu wobec sąsiadów potwierdza, że brak bliższych relacji ma związek z preferowaniem stosunków poprawnych, lecz nie zażyłych.

Trójmiasto na tle kraju

Mieszkańcy Trójmiasta są usatysfakcjonowani ze swoich relacji z sąsiadami (68% sumy
odpowiedzi „oceniam swoje relacje z sąsiadami zdecydowanie dobrze i raczej dobrze”). W opinii mieszkańców Trójmiasta znajomość sąsiadów wzmacnia poczucie bezpieczeństwa (82%), są przekonani, że poprawne relacje z sąsiadami to jedna z podstaw satysfakcji mieszkania w danym miejscu (75%).

Mieszkańcy z szerokiego ogółu badanych (Trójmiasta, Warszawy i Poznania) najczęściej wspierają się wzajemnie z sąsiadami w odbieraniu przesyłek kurierskich, przy czym mieszkańcy Trójmiasta deklarują ten rodzaj przysługi częściej, blisko co trzeci mieszkaniec z każdego objętego badaniem miasta anonsuje pilnowanie mieszkania/domu, wsparcie drobnymi naprawami lub pożyczanie produktów spożywczych.

Co drażni osoby z Trójmiasta

Najbardziej drażniące zachowania u sąsiadów to zaśmiecanie wspólnych powierzchni (klatek/wind) – ten czynnik wskazują też częściej mieszkańcy Trójmiasta (64%) niż Poznania (52%). 

Mieszkańców Trójmiasta w następnej kolejności irytuje też małostkowość, nękanie (51%), wścibskość sąsiadów (48%) oraz palenie papierosów na balkonie/w windzie(47%). Często drażni również imprezowanie (41%) oraz brak kultury, czyli nie witanie się/mijanie bez słowa (43% wskazań).

Źródło: CBOS

Raport  "POSTAWY MIESZKAŃCÓW TRÓJMIASTA
WOBEC RYNKU MIESZKANIOWEGO" Instytutu Badań Pollster

Więcej o: