To czy mamy w domu internet zależy od... posiadania dzieci

- Gdy nie leci woda z kranu, to ludzie dzwonią po trzech godzinach. Ale jak internet nie działa, to dzwonią po pięciu minutach. - mówi jeden z zarządców nieruchomości z osiedla w podwarszawskiej miejscowości. Przytoczona anegdota jedynie potwierdza trend rosnącej liczby osób korzystających z internetu. 

Dzieci chcą internetu

W 2019 r. dostęp do Internetu posiadało 86,7% gospodarstw domowych i było to o 2,5 p. proc. więcej niż w roku poprzednim. W skali roku udział gospodarstw domowych korzystających z Internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwiększył się o 4,0 p. proc. 

Najbardziej widoczna zależność dotyczy zależności między posiadaniem internetu, a posiadaniem potomstwa. Według danych GUS za 2019 rok udział gospodarstw domowych, które posiadają dostęp do internetu wynosi 99,3 % w przypadku, gdy członkami rodziny są dzieci. W gospodarstwach domowych, w których nie ma potomstwa udział ten wynosi zaledwie 80 procent. 

domiporta.pl

- Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych zróżnicowany był ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. - czytamy w komentarzu ekspertów GUS. 

Internet bez komputera, częściej zakupy niż sprawy w urzędach

Jeszcze 10 lat temu do obsługi sieci internet potrzebny był komputer. Obecnie strony internetowe i aplikacje można obsługiwać z większości telefonów komórkowych i tabletów. Nie mniej, liczba gospodarstw domowych posiadających komputer, z co najmniej jedną osobą w wieku 16–74 lat - rośnie systematycznie od 2000 roku. W zeszłym roku udział takich gospodarstw domowych wynosił 82,7 procent, w br. udział wzrósł do 83,2 proc..

W 2019 r. osoby korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez Internet stanowiły ponad 40% populacji osób w wieku 16–74 lata. W ostatnich latach co roku powiększa się grupa osób, które korzystają z opcji pobierania formularzy i odsyłania wypełnionych. W 2019 r. odsetek osób pobierających formularze wzrósł w skali roku o 2,5 p. proc., a wysyłających – o 6,8 p. proc. Od załatwiania spraw urzędowych z pomocą internetu, Polacy częściej wybierają robienie zakupów. W 2019 r. zakupów przez Internet w Polsce dokonywało 53,9% osób w wieku 16–74 lata.

źródło: GUS

Więcej o: