Będzie taniej - zapowiada ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - o 30 zł

Resort Inwestycji i Rozwoju przygotował propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych. Projekt nowelizacji ma poprawić organizację państwowego zasoby danych oraz wprowadzić bezpłatne udostępnianie zasobów.

Z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego korzystają projektanci, architekci, konstruktorzy, uczeni i wiele innych podmiotów zajmujących się między innymi branżą budowlaną. Oczekiwanie na udostępnienie zasobów oraz konieczność płatności jakie muszą ponosić wydłużają cały proces budowlany. Teraz ma się to zmienić za sprawą projektu zmian w przepisach.

Ma być łatwiej...

Projekt zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Regulacja ta ma usprawnić proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zmniejszony zostanie zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. Takie rozwiązanie optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność swoich zasobów.

- Potrzebujemy, żeby służby geodezyjne działały w nowoczesny sposób, a zasoby w większym stopniu były cyfrowe i żeby społeczeństwo mogło w większym stopniu korzystać z tych zasobów. Zasób geodezyjny powinien być aktualny, dokładny i dostępny. - mówi minister Jerzy Kwieciński.

...i taniej

Ponadto, projekt zmian zawiera pomysł na nieodpłatne udostępnianie zbiorów danych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawitacyjnych i magnetycznych, wybranych danych dotyczących działek i budynków ewidencyjnych. Według autorów projektu, udostępnianie takich informacji może być przydatne dla rozwoju gospodarki. 

materiały prasowe / miir.gov.pl

Nowelizacja przewiduje zniesienie pobierania minimalnej opłaty 30 zł za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - Proponujemy bezpłatne udostępnianie danych pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, takich jak ortofotomapy – popularnie zdjęcia lotnicze, dane numerycznego modelu terenu, dane topograficzne i inne. Z poziomu powiatowego chcemy, aby bezpłatnie były dostępne podstawowe dane dotyczące działek ewidencyjnych – mówi Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju.

Jak jest teraz?

Póki co, opłaty za otrzymanie wspomnianych danych nadal są płatne. 4 października br. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Zgodnie z publikacją, od pierwszego stycznia 2020 roku za np. fotogrametryczne zdjęcie lotnicze zapłacimy 12,65 zł, za zbiór danych PRPOG z bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych zapłacimy 15,81 zł za punkt osnowy, a za zbiór danych bazy danych EGiB (Baza danych ewidencji gruntów i budynków) - 31,62 zł za hektar opracowania. Zgodnie z nowelizacją te opłaty miałyby odejść do lamusa. 

Więcej aktualnych cen można znaleźć na oficjalnym kalkulatorze opłat za dane geodezyjne: gugik.gov.pl.

źródło: miir.gov.pl

Więcej o: