Ostatnie pół roku programu "Rodzina na swoim"

Rozpoczęło się ostatnie półrocze funkcjonowania programu "Rodzina na swoim". Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że program ewoluował we właściwym kierunku i wypełniał cele, dla których został utworzony.
Program "Rodzina na swoim" zbiera dobre recenzje, ale trzeba uczciwie przyznać, że różny poziom limitów cenowych dla poszczególnych województw i miast wojewódzkich powoduje, że różna jest rola, jaką program odgrywa na rynku mieszkaniowym. W kilku największych polskich miastach ma realny wpływ na grę popytu oraz podaży (a w konsekwencji na ostateczny kształt cen), ale są też lokalizacje, w których jego wykorzystanie jest znikome. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak skorelowania tych limitów z realnym poziomem cen mieszkań w danym mieście czy województwie. Są one ustalane w relacji do wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszanych przez właściwego wojewodę.

Do miast, w których program "Rodzina na swoim" odgrywa znaczącą rolę, zaliczyć można m.in. Gdańsk i Łódź. Jak szacują analitycy Działu Badań i Analiz Emmerson, dzięki wysokim wskaźnikom cenowym w tych lokalizacjach do programu kwalifikuje się około 30% całej aktualnej oferty deweloperów budowanej w różnych częściach tych miast. Co ciekawe w tych miastach możliwe jest wykorzystanie rządowych dopłat przy zakupie mieszkania w centralnej lokalizacji. We Wrocławiu oraz Poznaniu program odgrywa umiarkowaną rolę. Cenowe oraz powierzchniowe kryteria programu spełnia tam około 10 - 12% oferty mieszkań deweloperskich. Do grona miast, w których "Rodzina na swoim" odgrywa znaczącą rolę z pewnością nie można zaliczyć Krakowa, a od niedawna także Warszawy. W Krakowie nabywcy nowych mieszkań mogą się czuć pokrzywdzeni - do objęcia programem kwalifikuje się tylko 1% oferty na rynku pierwotnym. W Warszawie ostatnie obniżki limitów w zasadzie zredukowały obszar funkcjonowania programu do jednej najtańszej dzielnicy - Białołęki.

Zobacz oferty nieruchomości w ramach programu "Rodzina na swoim" na Domiporta.pl

Więcej o: