Ile przyznano w Rodzinie Na Swoim?

Jeszcze tylko do końca roku można skorzystać z programu Rodzina Na Swoim. Czy zmiany, jakie weszły w życie 31 sierpnia 2011 r oku, przyczyniły się do ograniczenia czy do wzrostu liczby zaciąganych kredytów z rządowym wsparciem?
Podsumujmy: od 2007 r. do końca marca 2012 r. przyznano blisko 145 tys. kredytów mieszkaniowych na preferencyjnych warunkach. Najważniejszym celem programu była poprawa sytuacji młodych, znajdujących się jeszcze na dorobku małżeństw, starających się o swoje pierwsze mieszkanie. Jednak w rzeczywistości z dofinansowania kredytu korzystały również osoby starsze. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące liczby i wartości przyznanych zobowiązań kredytowych w Rodzinie Na Swoim do końca marca bieżącego roku.

Liczba i wartość kredytów udzielonych w programie Rodzina na swoim, stan na 31 marca 2012 r.2007 2008 2009 2010 2011 do III 2012
Liczba kredytów w RNS - rynek wtórny 2211 4607 18698 25717 27649 4046
Liczba kredytów w RNS - rynek pierwotny 386 605 7590 10426 13862 2749
Liczba kredytów w RNS - dom jednorodzinny 1404 1433 4594 6977 9 817 1853
Łączna liczba udzielonych kredytów w RNS 4001 6645 30882 43120 51328 8648
Łączna wartość udzielonych kredytów w RNS (tys. zł) 434668 852799 5417579 8074302 10249336 1485338
Źródło: http://bgk.pl

Z danych wynika, że większość kredytów hipotecznych z rządowym wsparciem została wykorzystana na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Wyraźny, kilkukrotny wzrost zauważalny był w 2009 r. i utrzymywał się do 2011 r. Na podstawie danych zgromadzonych do marca bieżącego roku można zauważyć, że liczba zaciąganych kredytów w programie znacząco zmalała w stosunku do ostatnich 2 lat. Wynika to z trudności związanych ze znalezieniem nieruchomości mieszczących się w obecnych limitach cenowych "Rodziny na swoim", zwłaszcza na rynku wtórnym. Nieco lepiej sytuacja wygląda na rynku pierwotnym, gdzie od pewnego czasu pojawiają się nowe mieszkania w cenach umożliwiających skorzystanie z preferencyjnych warunków kredytowych. Niestety zazwyczaj dotyczy to tylko kilku wybranych lokali w danym budynku, które są traktowane przez deweloperów jako reklama całego projektu. Często zdarza się, że niższe ceny mieszkań spełniające obecne wymogi "Rodziny na swoim" są oferowane tylko w przypadku szybkiej wpłaty całości lub przynajmniej większości kwoty za nowe M. Spełnienie tych warunków jest jednak trudne, gdy lokal ma zostać zakupiony na kredyt.

Zobacz również:

Mieszkania w programie Rodzina Na Swoim

Domy w programie Rodzina Na Swoim

Więcej o: