Sprzedaż mieszkania w Polsce a kupno lokalu za granicą

2,5 roku temu wykupiłam mieszkanie komunalne. Wiem, że mogę je sprzedać przed upływem pięciu lat, jeśli te pieniądze zainwestuję w inną nieruchomość w ciągu roku. Mieszkam na stałe w Anglii i mam możliwość wykupu tu mieszkania. Czy mogę zainwestować te pieniądze w angielską nieruchomość?
Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość (w przypadku lokalu mieszkalnego), przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest on zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Ustawodawca wprowadził w nowelizacji ustawy odstępstwa od tej zasady, wyrażone w art. 68 ust. 2a uogn, które to wyjątki powodują, że mimo zbycia nieruchomości nabytej z bonifikatą, nie ma obowiązku jej zwrotu.

Uchwałę o odstąpieniu od zwrotu udzielonej bonifikaty, nawet gdy mieszkanie zostanie przedwcześnie sprzedane, może też podjąć rada gminy. Jest to możliwe jednak tylko w indywidualnych przypadkach. Aby dowiedzieć się, czy nabycie mieszkania poza terytorium Polski, ze środków uzyskanych ze sprzedaży nabytej z bonifikatą nieruchomości zostanie uznane przez uprawniony organ za okoliczność opisaną w art. 68 ust 2a uogn, należy wystąpić do właściwej gminy (tej, w której znajduje się nieruchomość nabyta z bonifikatą), z pisemną prośbą o zaopiniowanie opisanego przypadku.

#

Chcesz kupić mieszkanie? Odwiedź Domiporta.pl

Jesteś zainteresowany kupnem domu? Sprawdź oferty

Więcej o: