Odszkodowanie za linię wysokiego napięcia nad działką

Nad działką biegnie linia wysokiego napięcia, której słupy stoją na gruncie innych nieruchomości. Czy mnie, jako właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie za linię wysokiego napięcia przebiegająca nad moją działką?
W polskim systemie prawa nie istnieje żadem przepis, który by wprost przewidywał odszkodowanie za linię wysokiego napięcia przebiegającą nad nieruchomością (działką). Z tego też względu dochodzenie ewentualnego odszkodowania może się odbywać wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Własność nieruchomości (działki) rozciąga się również ponad jej powierzchnię. Właściciel nieruchomości, a więc i przestrzeni nad nią, może z niej korzystać z wyłączeniem innych osób i podmiotów. Tak zdefiniowane prawo własności nieruchomości oznacza, że jeżeli jest ono naruszane, to właściciel może żądać bądź zaprzestania naruszania tego prawa, a jeżeli zaprzestanie nie będzie możliwe, to może żądać odszkodowania za to naruszanie.

Z tego wynika, że w przypadku opisanym w pytaniu, co do zasady możliwe jest roszczenie o zapłatę odszkodowania za naruszenie prawa własności, którego (gdyby właściciel linii wysokiego napięcia nie chciał zapłacić dobrowolnie) można dochodzić przed sądem powszechnym. Należy jednak mieć na uwadze to, iż zasadą jest tu udowodnienie szkody, jaka została wyrządzona z uwagi na linię przebiegającą w przestrzeni nad nieruchomością, a obowiązek tego udowodnienia spoczywa na właścicielu nieruchomości, jeżeli dochodził będzie on odszkodowania. Na zakończenie dla przykładu mogę podać, że w opisanym przypadku szkoda może polegać na obniżeniu wartości nieruchomości przez to, że przebiega nad nią linia wysokiego napięcia.

Podstawa prawna:

art. 6, art. 44 - 46, art. 140, art. 143, art. 353, art. 415, art. 435 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

#

Jesteś zainteresowany kupnem domu? Odwiedź Domiporta.pl

Chcesz kupić działkę? Zobacz oferty na Domiporta.pl

Więcej o: