Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Podpisałam umowę najmu mieszkania na czas określony, ale chciałabym ją rozwiązać. Czy jest taka możliwość?
Kwestię rozwiązania umowy najmu regulują przepisy art. 673 §1 - 3 Kodeksu cywilnego. Decyduje tu treść zawartej przez Panią umowy najmu.

W oparciu o wskazane przepisy powiedzieć trzeba, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony (umowa okresowa), to zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem jedynie w wypadkach określonych w umowie (§ 3).

Oznacza to też, że gdy w umowie okresowej takie wypadki nie zostały wymienione, to jej rozwiązanie bez zgody drugiej strony w zasadzie nie jest możliwe. Możliwe jest natomiast rozwiązanie takiej umowy za porozumieniem stron, co należałoby uczynić w formie pisemnej.

W uzupełnieniu dodać trzeba, że rozwiązane umowy okresowej przed upływem terminu, na jaki została zawarta rodzi określone skutki prawne. Chodzi tu w szczególności o roszczenia odszkodowawcze, jakie przysługują stronie umowy i tak:

jeżeli inicjatywa rozwiązana umowy wyjdzie ze strony wynajmującego i gdy najemca faktycznie opuści lokal, chociaż nie wyrazi na to pisemnej zgody, to wówczas przysługuje mu prawo domagania się naprawienia szkody. Szkodą taką w szczególności może być różnica pomiędzy kwotą czynszu uiszczanego w ramach rozwiązanej umowy a kwotą czynszu płaconą za najęte inne mieszkanie.

jeżeli inicjatywa rozwiązania wyjdzie ze strony najemcy i gdy przed upływem terminu opuści on mieszkanie, wówczas wynajmujący może się domagać zapłaty czynszu za cały okres, jaki pozostawał do końca okresu umownego.

W związku z powyższym dodać trzeba, że jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, to zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów określonych w umowie, które mogą być ukształtowane swobodnie co do długości okresu wypowiedzenia (§ 1).

W przypadku nieokreślenia terminów umownych umowę można wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu (§ 2) kształtują się następująco: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

Podstawa prawna: art. 673 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

#

Chcesz wynająć mieszkanie? Odwiedź Domiporta.pl

Szukasz pokoju do wynajęcia? Odwiedź nasz serwis i zobacz ogłoszenia

Więcej o:
Komentarze (5)
Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony
Zaloguj się
 • Oceniono 9 razy 9

  Szukam pomocy. Jestem najemca mieszkania. Umowa zostala zawarta na czas okreslony. Chce sie stad wyprowadzic bo zmusilo mnie do tego zycie. Czy moge po prostu wreczyc wynajmujacemu wypowiedzenie czy musze tu mieszkac tak dlugo jak jest w umowie?

 • Gość: Gość

  Oceniono 16 razy 6

  Kompletne debilizmy. Autorzy chyba nie zauważyli, że jest ustawa o ochronie praw lokatorów, która na zasadzie lex specialis derogat legi generali kształtuje odgórnie nie tylko terminy wypowiedzenia, ale i inne aspekty wyprzedzając przepisy kodeksu cywilnego, a to co napisali ma zastosowanie do obrotu niemieszkaniowego.

 • Baska Widal

  Oceniono 1 raz 1

  Masakra jakie bzdury- umowa lokalu mieszkalnego może być zawarta wyłącznie na czas nieokreślony chyba, że lokator zgodzi się żeby była na czas określony (art. 5 UOPL). Jeśli umowa najmu zawarta jest na czas określony to MOŻNA JĄ TYLKO WYPOWIEDZIEĆ JEŚLI UMOWA TAK PRZEWIDUJE. To co napisane jest w ostatnim zdaniu dotyczy umów najmu na czas nieokreślony i nie dotyczy najmu lokali mieszkalnych do których stosuje się jak już zauważono przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów (UOPL).

 • employeer

  Oceniono 3 razy -1

  Gdzie oni to prawo kończyli? Na Białorusi, czy kupili dyplomy na bazarze?

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX