Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

Chcąc zabezpieczyć przyszłość swojemu dziecku, kupiliśmy z mężem mieszkanie. W akcie notarialnym jest nabycie 1/2 mieszkania przez syna oraz nabycie przez nas - rodziców 1/2 mieszkania do naszego majątku wspólnego. Mieszkanie nabyliśmy od dewelopera w formie aktu notarialnego. Czy nasz syn (18 lat) musi zgłosić ten fakt jako darowiznę do urzędu skarbowego?
Syn powinien zgłosić organom podatkowym nabycie w drodze darowizny środków pieniężnych w wysokości ceny za nabycie 1/2 udziału w zakupionym przez Państwa mieszkaniu.

Co prawda nabycie ww. mieszkania nastąpiło w formie aktu notarialnego, jednak ze stanu faktycznego opisanego w pytaniu nie wynika, że mamy do czynienia z darowizną w formie notarialnej, bo po 1/2 mieszkania nabyli rodzice oraz ich pełnoletni syn. Naturalnie, rodzice mogli sfinansować ze swoich środków nabycie mieszkania przez pełnoletniego syna (darowizna).

Obowiązek zgłoszenia nabycia przedmiotów i praw majątkowych w drodze darowizny od osób najbliższych (m.in. wstępnych) nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, wtedy też darowizna między rodzicami i dzieckiem jest zwolniona z opodatkowania.

W opisanym przypadku wszyscy ww. zostali współwłaścicielami mieszkania. Zachodzi prawdopodobieństwo, że organy podatkowe sprawdzą czy pełnoletni syn miał dochody pozwalające zakupić mieszkanie. Gdyby ich nie miał i gdy zakup mieszkania był sfinansowany w całości ze środków rodziców, to wówczas mielibyśmy do czynienia z darowizną środków pieniężnych synowi, co należałoby zgłosić do urzędu skarbowego.

Jeżeli pieniądze na zakup byłyby wpłacone na rachunek bankowy syna lub w drodze przekazu pocztowego na jego rzecz, albo też na rachunek bankowy dewelopera, to wówczas konieczne jest zgłoszenie darowizny w terminie sześciu miesięcy do urzędu skarbowego (art. 4a ustawy o podatku od spadów i darowizn i złożenie formularza SD-Z2), co zwalniałoby z podatku od spadków i darowizn.

Zwolnienie to miałoby również zastosowanie, jeżeli pieniądze wpłacone byłyby gotówką deweloperowi, na okoliczność czego wystawiłby on pokwitowanie (fakturę).

Podstawa prawna:

art. 3 pkt 1, art. 4a ust. 1 pkt 1-2, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.).

#

Chcesz kupić mieszkanie? Zobacz oferty sprzedaży nieruchomości na Domiporta.pl

Więcej o: