Umowa najmu mieszkania

red.
10.01.2012 15:37
A A A
Umowa najmu nieruchomości polega na oddaniu przez Wynajmującego na rzecz Najemcy określonej nieruchomości do używania. W zamian za to, Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.
Strony w umowie najmu nieruchomości powinny:

1. opisać jak najdokładniej nieruchomość będącą przedmiotem umowy (tak aby jej identyfikacja nie powodowała żadnych trudności)

2. ustalić sposób korzystania z nieruchomości przez Najemcę (np. nieruchomość przeznaczona na cele mieszkaniowe)

3. określić na jaki okres umowa jest zawierana (oznaczony lub nieoznaczony). Maksymalny okres na jaki można zawrzeć umowę na czas oznaczony to 10 lat (powyżej tego okresu umowa traktowana jest jako zawarta na czas nieoznaczony).

4. ustalić wysokość, termin i sposób płatności czynszu. Należy zauważyć, że czynsz nie musi być określony kwotowo, może stanowić również świadczenia innego rodzaju (np. usługi)

5. ustalić dodatkowe koszty związane z nieruchomością i sposób ich rozliczeń w czasie trwania umowy (np. koszty ubezpieczenia nieruchomości)

6. ustalić kaucję, która ma zabezpieczyć należności z tytułu najmu i ewentualnych szkód, a także jej wysokość (maksymalnie dwunastokrotność miesięcznego czynszu za lokal).

W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. 2001, Nr 71, poz. 733) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące najmu i najmu lokali (art. 659 - 692).

W przypadku umów zawieranych po 28 stycznia 2010 roku umawiający się mogą skorzystać z nowej konstrukcji najmu okazjonalnego. Dotyczy on jednak TYLKO umów najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawartych na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Najem okazjonalny ułatwia Wynajmującemu pozbycie się niechcianego Najemcy z lokalu i jest korzystniejszy dla niego pod względem podatkowym. Instytucja najmu okazjonalnego określona została w nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.Komentarze (2)
Zaloguj się
 • 0

  Przydatny artykuł. Warto dodać, że kwestie formalne przy najmowaniu dobrze oddać w ręce pośrednictwa nieruchomości, które dopilnuje, aby umowa była poprawnie skonstruowana. Mnie, dzięki współpracy z Estate Dealer odpadło dużo stresu, bo miałam pewność, że umowa jest porządna i nie mam się czego obawiać.

 • Gość: pokies online game

  0

  At online pokies Australia, we try hard to lay down the latest and best online poker machine sites elbow today. Allowing all our sites can be played on in the direction of independent, any player that makes a bills silt intention welcome substantial cash bonuses up to AU$1000 as regards doing so.
  Why? Because most pubs and casinos get a broad amount of overheads convoluted with maintaining the casinos themselves. With online casinos the contrary is faithful, the costs to look after a casino web neighbourhood are damned coarse, and the payout rates vestiges enormous, 4 times higher as a episode of fact. That is why thousand of pokie players are migrating to build up b act up online every day.
  Don?t righteous take our parley on it, every site we suggest here also offers easy play so you can endeavour in the past you buy. Couple them today alongside visiting complete of our quite recommended sites and you could win big.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE