Bank hipoteczny

Bank specjalizujący się w udzielaniu kredytów hipotecznych. Środki do udzielania tego rodzaju kredytów banki czerpią głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, z terminem ważności nawet do 50 lat - dlatego mogą udzielać nawet kilkunastoletnich kredytów mieszkaniowych lub budowlanych. Banki hipoteczne prowadzą tzw. rejestry pokrycia, w których wykazują przyjęte zabezpieczenia na nieruchomościach - w razie bankructwa banku stąd mają być spłacani posiadacze listów zastawnych.