BIK

Skrót od nazwy Biuro Informacji Kredytowej. Prowadzi ono system wymiany informacji kredytowej, czyli danych dotyczących wszystkich zaciągniętych kredytów przez firmy bądź klientów indywidualnych. Gwarantuje każdemu możliwość sprawdzenia raz na 6 miesięcy swoich danych przekazywanych do Biura przez instytucje współpracujące.