Dostępność kredytu

Okres zdefiniowany w umowie kredytowej, w którym kredytobiorca może skorzystać z przyznanego mu kredytu. Okres dostępności rozpoczyna się zawsze postawieniem klientowi środków do jego dyspozycji, a kończy albo wmomencie wypłacenia przez klienta ostatniej transzy kredytu albo po upływie terminu przewidzianego umową.