Oprocentowanie

Cena, jaką kredytobiorca płaci bankowi za pożyczone środki. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne:

stałe - czyli takie, które nie ulega zmianom w okresie wskazanym w umowie kredytu, bez względu na sytuację na rynkach finansowych. Może być ustalane na okres 2,3,4 lub 5 lat, a po jego upływie - renegocjowane. Rzadko stosowane przy długoterminowych kredytach hipotecznych; klienci raczej nie wybierają kredytów ze stałymi stawkami oprocentowania, są one bowiem wyższe niż zmienne (więc z jednej strony kredytobiorca chroni się przed ryzykiem stóp procentowych, ale z drugiej - musi za to systematycznie płacić;

zmienne - uzależnione od sytuacji rynkowej. Jego wysokość zmienia się co 1, 3 lub 6 miesięcy, a ustalana jest według obowiązujących na rynku stóp procentowych (np.WIBOR umowie kredytowej (wtedy bank nie może ich zmienić), albo podane w Tabeli opłat i prowizji lub w Regulaminie banku (te dokumenty bank może modyfikować w dowolnym momencie, a zmiany oczywiście obowiązują kredytobiorców).