Przewalutowanie

Zmiany waluty kredytu na inną w okresie kredytowania. Może wiązać się z koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji bankowej; możliwości i koszty przewalutowania określone są w umowie kredytowej.