Transza

Wydzielona część ogólnej kwoty kredytu. Wypłacając go etapami w transzach, bank zmniejsza swoje ryzyko. Może bowiem wstrzymać wypłaty (lub nawet odmówić dalszych wypłat), kiedy kredytobiorca przestanie spełniać warunki określone w umowie.