Wkład własny

Własne środki kredytobiorcy, przeznaczone na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej. Standardowo banki udzielające kredytów hipotecznych wymagają, by wkład własny wynosił 20% wartości nieruchomości - kredytobiorca, który nie ma wkładu własnego i pożycza pieniądze na 100%, z reguły musi opłacić ubezpieczenie niskiego wkładu.