Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe)

Zabezpieczenie stosowane przez bank, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki.Zobacz także:

Zabezpieczony kredyt (Secured Loan)

Zabezpieczenie (Security)

Zabezpieczenie (Collateral)

Wierzyciel

Ubezpieczenie kredytu