Zabezpieczony kredyt (Secured Loan)

Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka (lub inna instytucja).

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Zobacz także:

Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe)

Zabezpieczenie (Security)

Zabezpieczenie (Collateral)

Ubezpieczenie kredytu

Przejściowe zabezpieczenie