Wtórny rynek hipoteczny (Secondary Mortgage Market)

Rynek, na którym inicjatorzy hipotek mogą je sprzedać, uwalniając środki na dalsze udzielanie kredytów, dzielący fundusze hipoteczne według krajów, od obszarów o dużych zasobach finansowych po obszary o małych zasobach finansowych.

Zobacz także:

Hipoteka zwykła

Hipoteka kaucyjna

Hipoteka

Pierwotny rynek hipoteczny (Primary Mortgage Market)

Obligacja zabezpieczona hipoteką (Mortgage Bond)

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005