Wierzyciel

Osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania od dłużnika (Kredytobiorcy) należności w postaci świadczenia pieniężnego.

Zobacz także:

Kredytobiorca

Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości