Rachunek kredytu

Rachunek, na którym prowadzi się ewidencję zadłużenia w całym okresie kredytowania.