Sąsiad zalał mi mieszkanie! Co teraz?

Jak wygląda kwestia polisy - jeśli sąsiad taką miał. Czy możemy walczyć o swoje jeśli sąsiad nie chce nam naprawić szkód?
Wiele osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych zdążyło się przekonać jak duże straty może spowodować zalanie mieszkania przez sąsiada. Wiąże się to nie tylko z ogromnym bałaganem, wymianą zniszczonych sprzętów gospodarstwa domowego i części mebli, ale również z kwestią dochodzenia odszkodowania od sprawcy zalania.

Dochodząc naprawienia szkód wyrządzonych nam zalaniem mieszkania, należy odróżnić dwie sytuacje - po pierwsze, sytuację, w której sprawca zalania posiadał polisę ubezpieczeniową mieszkania oraz drugą sytuację, gdy takiej polisy nie posiada.

Winny znaleziony

Po pierwsze, należy ustalić sprawcę zalania, czy jest nim nasz sąsiad czy np. spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota, której jesteśmy członkiem. Następnie należy oszacować straty spowodowane zalaniem. Najlepiej jest nic nie zmieniać w zalanym pomieszczeniu i zostawić wszystko na swoim miejscu, chyba że konieczne jest zabezpieczenie pozostałego mienia. Należy dowiedzieć się czy nasz sąsiad posiada polisę ubezpieczeniową. Jeżeli tak, to sytuacja jest prosta - należy zgłosić szkodę właściwemu ubezpieczycielowi, na miejsce szkody powinien jak najszybciej zostać wysłany tzw. likwidator szkody, który dokona oględzin zalanego mieszkania. To pomoże ustalić jakie ponieśliśmy straty i w związku z tym w jakiej wysokości powinno zostać przyznane odszkodowanie.

Problem pojawia się jednak dopiero wówczas, gdy okaże się, że osoba winna zalania mieszkania nie posiada ubezpieczenia. Wówczas, wszystko zależy też od tego czy sprawca będzie chciał dobrowolnie naprawić szkodę. Jeżeli tak, to należy sporządzić wraz z nim protokół zaistniałych szkód i oszacować koszty przeprowadzenia niezbędnych napraw. W takim przypadku koszty te powinny być zwrócone przez sąsiada po okazaniu mu przez nas odpowiednich rachunków lub faktur

Gdy sąsiad nie chce naprawić szkód

Należy wtedy podjąć kroki zmierzające do skutecznego wyegzekwowania kosztów jakie musimy ponieść lub ponieśliśmy w związku z likwidacją skutków zalania. Najpierw dobrze byłoby sporządzić protokół z udziałem właściwego rzeczoznawcy. W ten sposób protokół taki zyska dodatkowy walor wiarygodności. Następnie, taki protokół wraz z wykazem niezbędnych prac należy wysłać sprawcy zalania, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wzywając go do pokrycia kosztów napraw. Takie wezwanie będzie miało charakter ostatecznego, przedprocesowego wezwania do zapłaty ponoszonych przez nas kosztów. Jeżeli sąsiad po otrzymaniu takiego listu w dalszym ciągu nie zdecyduje się na pokrycie kosztów napraw, należy rozważyć skierowanie sprawy do sądu, tj. skierowanie pozwu o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę. W takim wypadku, sposób naprawienia szkody będzie zależał od naszego wyboru. Przepis art. 363 KC wskazuje bowiem, iż zasadą jest, że naprawienie szkody polega na przywróceniu stanu poprzedniego, chyba że poszkodowany wybrał świadczenie polegające na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej albo że za świadczeniem w pieniądzu przemawiają szczególne okoliczności .

W tej sytuacji należy wszelkie rachunki i faktury za wykonane prace w naszym mieszkaniu, jak i za ewentualne sprzęty czy meble, których wymiana była niezbędna załączyć do pozwu wraz z odpowiednim żądaniem i oczekiwać sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

Komentarze (2)
Sąsiad zalał mi mieszkanie! Co teraz?
Zaloguj się
 • osuszanie24.pl

  0

  Szanowni Państwo,
  Chcielibyśmy przedstawić Państwu zakres kompleksowych usług oferowanych przez Polygon Poland Sp. z o.o. Sp. Komandytowa( dawniej Munters) integralnie związanych z szeroko rozumianą LIKWIDACJĄ SZKÓD POŻAROWYCH I ZALANIOWYCH. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż nasza ewentualna wizyta jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA, a jej celem jest zaproponowanie najbardziej efektywnych i zasadnych rozwiązań w celu pomniejszenia rozmiaru szkody.
  Czym się zajmujemy
  Od przeszło 35 lat specjalizujemy się w kompleksowej likwidacji szkód wywołanych przez wodę i ogień. Doświadczenie i wiedza z zakresu techniki osuszeniowej, budowlanej, i pomiarowej oraz mechaniki wilgoci pozwalają firmie na stosowanie w każdym przypadku specyficznych, jakby ‘skrojonych’ dla danego problemu rozwiązań. Zapewnia to najlepsze rezultaty i minimalizuje koszty. Dzięki dużej ilość różnorodnego sprzętu, firma Polygon błyskawicznie rozpoczyna zlecane prace i osiąga zamierzone rezultaty. Zostało to wielokrotnie potwierdzone w praktyce, zarówno przy rozwiązywaniu małych problemów związanych z wilgocią, osuwaniem, usówaniem zabrudzeń/sadzy po pożarowej jak i przy walce ze skutkami największych kataklizmów na świecie.
  Poza likwidacją wspomnianych szkód zalaniowych i pożarowych, w zakresie naszych usług znajduje się:
  - POMIARY WILGOTNOŚCI
  - OSUSZANIE W BUDOWNICTWIE
  - OSUSZANIE DOKUMENTÓW
  - OSUSZANIE W ANTY KOROZJI
  - USÓWANIE PLEŚNI I ZAGRZYBIEŃ
  - WYKRYWANIE PRZECIEKÓW W OKREŚLONYM ZAKRESIE
  - CZYSZCZENIE MIENIA PO SZKODACH ZALANIOWYCH I
  POŻAROWYCH (urządzenia elektroniczne, sprzęt AGD, meble oraz inne mienie)
  - CZYSZCZENIE PRZY POMOCY METODY SUCHEGO LODU
  - OZONOWANIE
  -BADANIE SZCZELNOŚCI DACHÓW I TARASÓW W OKREŚLONYM ZAKRESIE
  W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości dotyczących świadczonych przez nas usług, technologii bardzo prosimy o kontakt :tel. alarmowy całodobowy, 601-777-000 lub Oddział Warszawa 601-647-602

 • Gość: Gymnademaitty

  0

  Hello. And Bye.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX