Czy istnieje obowi您ek zameldowania najemcy?

Obowi您ek meldunkowy uregulowano w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno軼i i dowodach osobistych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993). Ka盥a osoba przebywaj帷a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowi您ana wykonywa obowi您ek meldunkowy okre郵ony w ustawie.
Obowi您ek meldunkowy mo瞠 polega na zameldowaniu si w miejscu pobytu sta貫go lub czasowego. Pobyt sta造 to zamieszkanie w okre郵onej miejscowo軼i pod oznaczonym adresem z zamiarem sta貫go przebywania. Z kolei jako pobyt czasowy nale篡 rozumie przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu sta貫go w innej miejscowo軼i pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowo軼i, lecz pod innym adresem.

\Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywaj帷a w tej samej miejscowo軼i nieprzerwanie d逝瞠j ni 2 miesi帷e jest obowi您ana zameldowa si na pobyt sta造, chyba 瞠 zachodz okoliczno軼i wskazuj帷e na to, i pobyt ten nie utraci charakteru pobytu czasowego.

Czytaj tak瞠:

W豉軼iciel czy najemca - kto odpowiada za naruszenie porz康ku publicznego?Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy, przy zameldowaniu na pobyt sta造 lub czasowy trwaj帷y ponad 3 miesi帷e nale篡 przedstawi potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zg豉szaj帷ej pobyt sta造 lub czasowy trwaj帷y ponad 3 miesi帷e, dokonane przez w豉軼iciela lub inny podmiot dysponuj帷y tytu貫m prawnym do lokalu, oraz do wgl康u, dokument potwierdzaj帷y tytu prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzaj帷ym tytu prawny do lokalu mo瞠 by w豉郾ie umowa cywilnoprawna czy wypis z ksi璕i wieczystej.

Trybuna Konstytucyjny w 2002 r. uzna, 瞠 jeden z przepis闚 ustawy, tj. przepis art. 9 ust. 2 ustawy o ewidencji ludno軼i i dowodach jest niezgodny z Konstytucj, poniewa jest sprzeczny z zasad swobodnego poruszania si po RP oraz swobodnego wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Trybuna argumentowa, 瞠 mimo i nie zabrania mieszka b康 przebywa w okre郵onych miejscowo軼iach, przewiduje znaczne utrudnienia w wyborze takiego miejsca. Przepis nakazywa bowiem osobie, kt鏎a chce si zameldowa na okres d逝窺zy ni 2 miesi帷e formalne potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu, w kt鏎ym ma nast徙i zameldowanie. Trybuna wskaza w闚czas, 瞠 obowi您ek meldunkowy jest instytucj wynikaj帷 z konstytucyjnej klauzuli porz康ku publicznego maj帷 jednocze郾ie zwi您ek z ochron praw interes闚 jednostki. S逝篡 bowiem prawid這wemu wykonywaniu funkcji przez organy w豉dzy publicznej oraz ochronie interes闚 samych zainteresowanych. Organ meldunkowy nie rejestruje natomiast uprawnie do lokalu, lecz gromadzi informacje w zakresie danych o miejscu pobytu os鏏. Z przywo豉nego orzeczenia p造nie generalna zasada, 瞠 organ meldunkowy nie kontroluje legalno軼i zamieszkania i pobytu lecz dokonuje wy陰cznie rejestracji stanu faktycznego, czyli gromadzi okre郵one ustaw dane.

Czytaj tak瞠:

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementyZ przepis闚 wynika zatem, 瞠 to najemca sam dope軟ia obowi您ku meldunkowego, a w豉軼iciel mieszkania jest tylko obowi您any potwierdzi fakt pobytu osoby zg豉szaj帷ej pobyt sta造 lub czasowy trwaj帷y ponad 3 miesi帷e oraz wskaza, czy osobie tej przys逝guje uprawnienie do przebywania w lokalu, w kt鏎ym ma nast徙i zameldowanie.

Z przepisu art. 10 ust. 1 ustawy wynika konieczno嗆 zamieszkiwania pod danym adresem w czasie dokonywania zameldowania. Zameldowanie powinno potwierdza stan aktualny, jest czynno軼i o wy陰cznie rejestrowym charakterze i - jak wskazali鄉y - s逝篡 celom ewidencyjnym. Podsumowuj帷, je郵i kto wynajmie mieszkanie, nie ma z tego tytu逝 obowi您ku zameldowa w nim najemcy. To na najemcy ci捫y obowi您ek meldunkowy. W豉軼iciel niestety ma obowi您ek potwierdzi fakt pobytu tej osoby od wskazanym adresem oraz wskaza, ze osobie tej przys逝guje prawo do lokalu (umowa najmu).

Jak stanowi przepis, w豉軼iciel lub inny podmiot dysponuj帷y tytu貫m prawnym do lokalu jest obowi您any potwierdzi fakt pobytu osoby zg豉szaj帷ej pobyt sta造 lub czasowy trwaj帷y ponad 3 miesi帷e w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje si na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego z這瞠nia. Niezmiennie, czynno嗆 zameldowania potwierdza wy陰cznie istniej帷y stan faktyczny.Autorem artyku逝 jest Tomasz Tatomir

Radca Prawny

Cha豉s i Wsp鏊nicy Kancelaria Prawna