Jak rozliczać faktury za najem i media na przełomie roku 2013/2014

W roku 2014 także obowiązuje zasada, że podatek naliczony ujmujemy do rozliczenia najwcześniej w tym okresie rozliczeniowym, w którym otrzymaliśmy fakturę. W znowelizowanych przepisach ustawy o VAT ustanowiono jednak warunek, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za ten okres, w którym u naszych kontrahentów powstał obowiązek z tytułu dokonania na naszą rzecz dostaw towarów lub świadczenia usług. Stąd też w niektórych przypadkach pomimo posiadania faktury nie będziemy mogli odliczyć wynikającego z niej podatku naliczonego, jeżeli i jej wystawcy nie powstał obowiązek podatkowy (samo wystawienie faktury nie prowadzi do powstanie tego obowiązku).
Jak postąpić, jeżeli fakturę VAT dotyczącą wynajmu oraz elektryczności np. z dnia 28.12.2013 r. otrzymaliśmy dopiero, np. 07.02.2014? W jakim okresie rozliczeniowym podatku VAT należy ująć ten zakup, czy można ująć go w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, czy jednak należy księgować tylko w danym miesiącu?

Obowiązek podatkowy na zasadzie ogólnej powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, (ma to miejsce w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu do nabywcy) lub z chwilą wykonania usługi.

Dla dokumentowania zdarzeń, które miały miejsce w do końca roku 2013 należy stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym w 2013 r.. Zatem skoro fakturę za najem i elektryczność z grudnia 2014 otrzymaliśmy dopiero dniu 5 lutego 2014, to dla celów rozliczenia podatku naliczonego ujmujemy ją w ewidencji VAT za miesiąc luty 2014.

Dla niektórych czynności opodatkowanych VAT obowiązek podatkowy powstaje w szczególnym momencie, który przy transakcjach krajowych wiąże się:

- z otrzymaniem zapłaty od nas przez kontrahenta w ściśle wymienionych przypadkach,

- wystawieniem faktury z tytułu ściśle wymienionych czynności - np. usług budowlanych, dostaw energii elektrycznej, świadczenia usług: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

W roku 2014 utrzymana została zasada, że jeżeli podatnik nie odliczy podatku naliczonego w tym okresie, w którym będzie miał do tego prawo, to jego odliczenia może dokonać w deklaracji składanej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Podstawa prawna:

- art. 22 ust. 1, ust. 5 - 5c, ust. 6, ust. 6b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) ,

- art. 19a; art. 86 ust. 1 - 2, ust. 10, ust. 10a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. Nr 177 z 2011 r. poz. 1054 ze zm.),

- art. 11 ust. 1; art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 35 ze zm.)

#Chcesz kupić mieszkanie z rynku pierwotnego? Zobacz oferty na Domiporta.pl

Wolisz lokal z rynku wtórnego? Sprawdź ogłoszenia w naszym serwisie

Więcej o: