Rękojmia i gwarancja - czym się różnią

RĘKOJMIA

1. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu.

Zgodnie z art. 556 par. 1 kodeksu cywilnego rękojmi możesz się domagać np., gdy:

?  dom (mieszkanie) nie spełnia swoich funkcji np. budynek grozi zawaleniem albo ma dach tak nieszczelny, że deszcz kapie ci na głowę.

?  "Rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego". np. deweloper (spółdzielnia) deklarował np., że dom będzie ogrodzony murem z kamienia, a jest siatka.

?  w mieszkaniu (domu) brakuje jakichś elementów np. okien

UWAGA! Na mieszkanie (dom) kupione od dewelopera (spółdzielni) lub zbudowane przez tzw. generalnego wykonawcę przysługuje ci trzyletnia rękojmia (od daty odbioru budynku). Obejmuje ona jednak tylko konstrukcję budynku.

Natomiast na wykończenie mieszkania (np. ułożenie płytek w łazience czy parkietu w pokoju) przysługuje ci tylko przez rok (od daty wykonania usługi).

Jeżeli wada ma "charakter istotny", tzn. lokal jest tak źle zbudowany, że nie da się w nim mieszkać (np. ściany się rozchodzą), żądaj wymiany mieszkania na nowe. Możesz też odstąpić od umowy i domagać się zwrotu wpłaconych pieniędzy.

W przypadku wad istotnych domagaj się ich usunięcia w okresie 14-30 dni.

W przypadku "wady nieistotnej" musisz wyznaczyć wykonawcy termin (7-14 dni), w jakim powinien wadę usunąć. Po jego upływie wolno ci nie przyjąć naprawy.

Nie możesz jednak odstąpić od umowy, lecz jedynie żądać od wykonawcy obniżenia wynagrodzenia.

Gdy nie jesteś w stanie dogadać się z fachowcem, czy wada jest istotna, czy nie - sprawę rozstrzygnie sąd cywilny.

GWARANCJA

Gwarancja jest dobrowolna i jako taka musi być zapisana w umowie. Bez tego nie będziesz się mógł domagać jej wykonania.

Gwarancja to obietnica, że jeżeli w czasie określonym w umowie (o długości gwarancji decyduje producent, zazwyczaj jest to rok) okaże się, że coś jest nie tak, to producent, sprzedający czy wykonawca dokona naprawy lub wymiany towaru na swój koszt.

UWAGA! Możesz się domagać jednocześnie i rękojmi, i gwarancji.