Jak liczyć powierzchnię mieszkania?

Nie jest to proste, bo w tej kwestii jest spory bałagan prawny. W kwietniu '99 przestała bowiem obowiązywać polska norma z 30 czerwca 1970 roku PN-70/B -02365, która określała sposób mierzenia powierzchni.

Teraz można to robić na podstawie i tej normy (PN-70/B-02365) i PN-ISO 9836-1997 z 28 października 1997 r.

Teoretycznie nowsza zastąpiła starszą, ale ponieważ żadna z nich nie jest jednak wskazana przez prawo do obowiązkowego stosowania, decyzja, którą wybrać, należy do umawiających się stron. Te normy zaś bardzo się różnią.

Różnice między normami

PN-70/B-02365

?  pomiar metr nad podłogą

?  w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu

?  wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m kw. dolicza się do powierzchni mieszkania

?  powierzchni zewnętrznych niezamkniętych z wszystkich stron dostępnych z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia ani mieszkania lub lokalu użytkowego

?  dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,1 m kw.

Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem:

? o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100 proc.'

? o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50 proc.

? poniżej 1,40 nie wlicza się do powierzchni mieszkania.

PN-ISO 9836:1997

?  pomiar na poziomie podłogi

?  w stanie całkowicie wykończonym

?  wnęk w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m kw. nie dolicza się do powierzchni mieszkania;

?  powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) dolicza się do jego powierzchni (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy), powierzchnie nakryte (loggie).

?  dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,01 m kw.

Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem:

powierzchnię pomieszczenia liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi ale dzieli się ją na dwie części:

? część o wysokości 190 m i więcej

? część o wysokości poniżej 1,90 która może być zaliczona wyłącznie do powierzchni pomocniczej