Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego a VAT

Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego jeżeli nie została dokonana w ramach działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Kupujesz nieruchomość? Złóż wniosek o dobry kredyt

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Grunt także stanowi towar. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu ustawy o VAT podlega opodatkowaniu, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcie działalności gospodarczej obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Nie uznaje się zatem za podatnika podatku od towarów i usług, osoby która zamierza sprzedać nieruchomości w postaci działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego. Pomimo, iż grunt taki spełnia definicję towaru (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT), to nie można uznać, że dokonując sprzedaży osoba taka będzie działać w charakterze handlowca. Nabycie gruntu rolnego nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych w związku z jego sprzedażą. Sprzedając nieruchomości gruntowe, wydzielone z gruntów rolnych sprzedający korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem sprzedaż nieruchomości gruntowych należących do majątku prywatnego, oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o VAT nie mają zastosowania.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, otrzymanej np. w drodze spadku lub darowizny przez osobę prowadzącą gospodarstwo rolne, która następnie sprzeda wydzieloną działkę gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

#

Szukasz mieszkania do wynajęcia? Zobacz ogłoszenia na Domiporta.pl

Chcesz kupić lokal użytkowy? Zobacz nasze oferty

Więcej o: