Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zderegulowanego rynku zawodów nieruchomościowych

Wraz z deregulacją od 1 stycznia br. pojawiło się szereg wątpliwości związanych z profesjonalną obsługą rynku nieruchomości w zakresie zawodu zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Grono osób posiadających licencję martwi się o konkurencję, która teoretycznie powinna przyczynić się i wymusić zwiększenie jakości wykonywanych usług, tymczasem niestety przy braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych nowych osób trudno się spodziewać pozytywnych efektów ich pracy oraz zadowolenia ze strony samych klientów.
- Na przeciw deregulacji i ewentualnych szkód przez nią wyrządzonych uczestnikom rynku nieruchomości wychodzą profesjonaliści, którzy od wielu lat działają w tej branży, tworząc inicjatywy informacji publicznej w postaci rejestrów osób kompetentnych do prowadzenia działań na rynku nieruchomości. Rejestry w swoich zasobach będą gromadzić dane osób, które mają potwierdzone umiejętności i wiedzę z zakresu wykonywanych czynności. Obecnie mamy 4 ogólnopolskie rejestry i wszystkie mają jeden wspólny mianownik, którym jest ciągłe doskonalenie zawodowe. Dzięki rejestrom będzie można sprawdzić czy prowadzący naszą transakcję pośrednik ma udokumentowaną wiedzę - mówi Maciej Górka z Domiporta.pl

-W naszym Centralnym Rejestrze jest już przeszło 2.500 licencjonowanych osób i ciągle nas przybywa. Do Rejestru mogą zostać wpisane wszystkie osoby, które do dnia 31.12.2013r otrzymały "ministerialną licencję". Wpis do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości/Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest całkowicie bezpłatny, ale przede wszystkim jest potwierdzeniem kompetencji i kwalifikacji zawodowych- podkreśla Prezes Zarządu KIGN Arkadiusz Borek.

Obligatoryjnym wymogiem, wynikającym z wewnętrznych przepisów Izby jest odbywanie szkoleń zawodowych w wymiarze 16h/rok, służących aktualizacji wiedzy i kompetencji w przypadku obydwu zawodów. Organizowane przez Delegatury Izby profesjonalne szkolenia dla swoich członków są w dużej mierze dofinansowywane, a ich głównym i nadrzędnym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, jako największa polska branżowa Izba skupiająca w jednej organizacji zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, umożliwia również zdobycie licencji zawodowej nowym osobom zainteresowanym świadczeniem usług profesjonalnego zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Izba wymaga od tych osób min. średniego wykształcenia oraz odbycia kursu praktycznego w wymiarze 100h, co pozwala następnie kandydatom przystąpić do egzaminu wewnętrznego potwierdzającego nabycie wiedzy i kompetencji, a co za tym się wiąże uzyskanie licencji zawodowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami i umieszczenie w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Dlatego też tak ważne jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom samych klientom:

W celu kompleksowej obsługi całego rynku nieruchomościowego (praktyki, szkolenia, obsługa prawna, opiniowanie, ekspertyzy i analizy) Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami powołała na terenie kraju 16 Delegatur Izby - zaznacza Prezes Zarządu Izby Arkadiusz Borek

Zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków, a także osób fizycznych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, szeroko rozumianej obsługi gospodarki nieruchomościami oraz zawodów nieruchomościowych. Izba skupia się również na kształtowaniu i upowszechnianiu wzorcowych zasad oraz norm rzetelnego postępowania w relacjach gospodarczych pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług gospodarczych, w szczególności na szeroko rozumianym rynku gospodarki nieruchomościami.Chcesz kupić mieszkanie z rynku pierwotnego? Zobacz oferty na Domiporta.pl

Wolisz lokal z rynku wtórnego? Sprawdź ogłoszenia w naszym serwisie

Więcej o:
Skomentuj:
Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zderegulowanego rynku zawodów nieruchomościowych
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX