Mieszkanie dla młodych

W dniu 23 listopada 2013 r. weszła u w życie ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304), która reguluje dwa zagadnienia.
Po pierwsze przedłuża obowiązywanie przepisów dotyczących zwrotu VAT na materiały budowlane, w szczególności według obowiązującej stawki VAT w wysokości 23% (stawka ta miała obowiązywać tylko do końca 2013 r.). Po drugie ww. ustawa umożliwi otrzymanie dofinansowania wkładu własnego, przy kupnie mieszkania lub domu jednorodzinnego, jednak tylko na rynku pierwotnym. Nowe przepisy regulują zasady programu "Mieszkanie dla młodych" (MdM) w okresie 2014-2018. Zgodnie z nowymi zasadami z dofinansowania będą mogły skorzystać:

małżeństwa,

osoby samotnie wychowujące dzieci

osoby samotne do 35. roku życia.

Ograniczenie wiekowe, w przypadku małżeństw dotyczy jednak tylko jednego z małżonków.

Ustawa zakłada m.in. dofinansowanie wkładu własnego przy kupnie mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym. Cena mieszkania, do którego będzie udzielane dofinansowanie nie będzie mogła przekraczać kwoty otrzymanej po pomnożeniu współczynnika 1,1 przez metraż mieszkania i średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu wybudowania 1 m2 mieszkania obowiązujący w gminie, na terenie której jest ono położone.

Dopłatą zostanie objęte maksymalnie 50 m2, zakupione mieszkanie nie będzie mogło być większe niż 75 m2, dom jednorodzinny - niż 100 m2. Dofinansowanie wkładu własnego dla osób samotnych i rodzin bezdzietnych będzie najniższe i wyniesie tylko 10% powyższej kwoty. Dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko będzie to już 15%. Osoby wychowujące przynajmniej trójkę dzieci będą miały prawo do zakupu w ramach programu mieszkania lub domu o większej powierzchni - odpowiednio do 85 m2 i do 110 m2.

Dodatkowe wsparcie - w postaci spłaty części kredytu ustawa przewiduje dla osób, u których w ciągu 5 lat od kupna mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Wsparcie będzie udzielane tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego. Kredyt będzie przyznawany w złotówkach.

#Chcesz kupić mieszkanie z rynku pierwotnego? Sprawdź tutaj

Wolisz lokal z rynku wtórnego? Sprawdź oferty na Domiporta.pl

Więcej o: