Kupno mieszkania - najtaniej wcale nie oznacza najlepiej

Obecnie, kiedy występuje ogromna podaż lokali i to zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, kupowanie mieszkania wcale nie jest łatwiejsze niż gdy lokali bywało znacznie mniej. Nadpodaż nieruchomości jest bowiem dość względna.
Wśród specjalistów rynku nieruchomości panuje zgoda co do aktualnie występującego trendu zniżkowego cen. Niektórzy alarmują, że zniżki już się skończyły i właśnie teraz jest optymalny czas na zakup nieruchomości. Ale są i tacy, którzy wieszczą trend zniżkowy do 2016 roku. Takie prognozy motywują do dużej ostrożności przy podejmowaniu zakupowych decyzji. Dlatego PFRN z niepokojem czyta porady doradców rynku nieruchomości, którzy mówią jak oszczędzać przy zakupie mieszkania, ale nie informują jakie konsekwencje z takich oszczędności mogą wyniknąć dla klienta.

Jak bezpiecznie zawrzeć transakcję zakupu nieruchomości?

1. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego

Na rynku wtórnym nie ma obowiązku zawierania umów przedwstępnych w formie notarialnej, a ryzyko związane z zawarciem umowy zwykłej nie jest wysokie. Moc umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zależy jednak od jej treści i formy. Najdalej idące skutki ma zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Gdy jedna ze stron nie będzie chciała później zawrzeć umowy ostatecznej, druga może doprowadzić do jej zawarcia na drodze postępowania sądowego.

Odpowiednie orzeczenie sądu zastąpi wówczas podpis osoby nie wywiązującej się z umowy przedwstępnej. Nie warto oszczędzać na takiej formie zabezpieczenia własnych interesów. Dowodem może być fakt, że na rynku pierwotnym ustawowo został wprowadzony obowiązek podpisywania z deweloperem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. W tym przypadku oszczędzania na umowie przedwstępnej sporządzonej u notariusza wydaje się bezzasadne.

Chcesz kupić mieszkanie od dewelopera? Wejdź na Domiporta.pl

2. Wpis roszczeń do Księgi Wieczystej

Oszczędzanie na wpisie swego roszczenia do księgi wieczystej jest również bardzo ryzykowne. Koszt takiego wpisu jest w porównaniu z ceną transakcji znikomy, bo wynosi 150 zł. Jest to dla kupującego gwarancja, że publicznie dostępna będzie informacja, że zawarta jest umowa przedwstępna na daną nieruchomość. Obowiązuje zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, czyli ważne jest to, co jest w niej zapisane np. nie ma wpisu roszczenia i deweloper może pod zastaw zapłaconego przez klienta mieszkania zaciągnąć pożyczkę. Taki przypadek miał już miejsce i klienci musieli potem to zobowiązanie spłacić np. nie ma wpisu roszczenia i nieuczciwy właściciel może sprzedać nieruchomość kilka razy.

3. Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Skorzystanie z pomocy i doradztwa pośrednika w obrocie nieruchomościami nie jest obowiązkowe, ale wysoce rekomendowane. Osoba posiadająca państwową licencję uprawniającą do wykonywania tego zawodu posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Działa zgodnie ze Standardami Zawodowymi zatwierdzonymi przez Ministra Infrastruktury, posiada również obowiązkowe ubezpieczenie OC. Warto skorzystać z usług takiego profesjonalisty, gdyż w ten sposób możemy zapewnić sobie kompleksową obsługę. Pośrednik pamięta o wielu szczegółach, na które należy zwrócić uwagę i o których należy pamiętać podczas oględzin nieruchomości, weryfikacji dokumentów, podpisywania umowy przedwstępnej i ostatecznej oraz odbioru lokalu.

4. Podatek PCC

Zakup mieszkania zawsze jest opodatkowany. Na rynku wtórnym jest to podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości mieszkania. Podatek ten naliczany i płacony jest w momencie podpisania umowy ostatecznej. Na rynku pierwotnym jest to podatek VAT w wysokości 8% , doliczany do ceny ofertowej m2. Doradcy informują, że na podatkach można zaoszczędzić - nie można - podatki są obligatoryjne i zawsze w takiej czy innej formie kupujący musi je zapłacić.

Podsumowując: najtaniej nie znaczy najlepiej. Podejmując decyzję o zakupie nieruchomości, warto przygotować się na koszty związane z jej zakupem. Łącznie wynoszą one ok. 6,6 % wartości nieruchomości i w większości są kosztami obligatoryjnymi. Ryzyko ich nie poniesienia może skutkować znacznie większą stratą.

5. Inne usługi

W skrajnych przypadkach nieocenione może okazać się zamówienie np. dodatkowej ekspertyzy budowlanej lub innych specjalistycznych usług, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

#

Interesuje Cię mieszkanie z rynku wtórnego? Zobacz ogłoszenia na Domiporta.pl

Więcej o: