Czy to dobry moment na zakup nieruchomości?

Na rynku dostrzegalna jest tendencja wstrzymywania się potencjalnych nabywców nieruchomości od decyzji zakupu własnego "m" . Dlaczego tak się dzieje?
Taka sytuacja łączy się najczęściej z nadzieją na dalszy spadek cen nieruchomości. Nie ma jednak pewności, że za jakiś czas oferty kredytów hipotecznych będą nadal tak atrakcyjne jak obecnie. Nie przewiduje się również, aby polityka kredytowa miała ulec złagodzeniu w najbliższym czasie.

Większość banków w ciągu ostatniego czasu systematycznie podnosiła marże kredytów hipotecznych, które swój najniższy poziom osiągnęły na przełomie 2011 i 2012 roku, kiedy to na rynku powszechne były oferty kredytów mieszkaniowych z marżami na poziomie 1-1,2 p.p. Obecnie marże kredytów hipotecznych znajdują się na poziomie 1,5-1,7 p.p. Oczywiście ich wartość uzależniona jest w dużej mierze od wartości wskaźnika LTV i w przypadku kredytów z dużym udziałem własnym kredytobiorcy w dalszym ciągu można liczyć na marżę zbliżone do tych z początku roku. Klienci nie dysponujący jednak środkami własnymi muszą jednak liczyć się z tym, że ich kredyty będą obecnie droższe, niż miałoby to miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. Na tym tle wyróżnia się promocja LATO 2012 w PKO B.P. która została przedłużona do 14 września br i w ramach której klienci mogą uzyskać marżę 1,2 p.p.

Ceny kredytów uległy podwyższeniu ze względu na zmianę wskaźnika WIBOR , będącego jednym ze składowych oprocentowania kredytu. Wskaźnik WIBOR3M , który jest najczęściej stosowany przez banki, wzrósł w ciągu ostatnich 12m-cy o ok. 0,4 p.p.

Prawdopodobnie potencjalni kredytobiorcy mają nadzieję, że banki złagodzą w najbliższym czasie politykę kredytową, ponieważ obecna, dla dużej liczby osób, jest zbyt restrykcyjna. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że zmiany w tym zakresie nie nastąpiły w skutek autonomicznych decyzji banków, a zostały im narzucone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tym samym szanse na wyraźne złagodzenie podejścia banków do oceny ryzyka kredytowego wydają się być mało realne.

Nie można niestety przewidzieć tego jak będzie kształtował się rynek kredytów mieszkaniowych w ciągu najbliższych miesięcy.

Dużo zależy od podejścia klientów do oceny zmieniającego się poziomu cen nieruchomości. Jeżeli będą oczekiwać dalszego spadku cen nieruchomości, banki raczej same nie będą dążyły do ożywienia rynku poprzez zwiększanie atrakcyjności kredytów hipotecznych. Na szczęście dla przyszłych kredytobiorców, Komisja Nadzoru Finansowego nie planuje w najbliższym okresie wprowadzania kolejnych rekomendacji, które mogłyby jeszcze bardzie wpłynąć na zaostrzenie polityki kredytowej banków.Sprawdź oferty sprzedaży nieruchomości na domiporta.pl

Więcej o: