Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości

Stara zasada handlu mówi - kiedy dwie strony mają dobre intencje, żadna umowa nie jest im potrzebna. Wystarczy mocny uścisk dłoni. Ty - kupując czy sprzedając mieszkanie - musisz, niestety, przyjąć, że druga strona ma złe zamiary i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy
Umowa przedwstępna - wzór
Finansowanie kupna mieszkania - informator
Podpisanie aktu notarialnego - informator
Ranking kredytów mieszkaniowych

Najważniejsze jest, abyś podpisał dobrą umowę. Dobrą, czyli chroniącą twoje interesy. Kupując (sprzedając) mieszkanie czy dom, musisz bowiem cały czas dmuchać na zimne i ani przez moment nie zapominać o jednej podstawowej zasadzie - czego nie masz w umowie, nie istnieje. Jeśli trafisz do sądu, bo sprzedawca nie zrobił czegoś, co obiecał, sąd zapyta - a ma pan to na piśmie? Nie masz? To przegrałeś proces.

W "Domu" zamieszczamy wzór umowy kupna mieszkania na rynku wtórnym, która pozwoli ci spać spokojnie. Jednocześnie dodajemy do niej minisłownik z wyjaśnieniem najważniejszych paragrafów oraz dziesięć rad dla osób kupujących nowe mieszkanie.

1. Umowa przedwstępna

Ustalasz ze sprzedającym najważniejsze elementy transakcji - termin jej zawarcia, cenę itp.

Umowę przedwstępną podpisuj w formie aktu notarialnego. Na takiej podstawie możesz żądać w sądzie przeniesienia na ciebie prawa własności zbudowanego lokalu bez zgody sprzedawcy. Umożliwia to art. 64 kodeksu cywilnego, który mówi, że orzeczenie sądu "stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie". Innymi słowy, sąd stwierdza zamiast sprzedawcy, że mieszkanie jest twoje. Masz więc tytuł prawny do lokalu (dzięki orzeczeniu sądu staje się twoją własnością) i były prywatny właściciel musi wydać ci mieszkanie.

Co jednak, jeśli podpisałeś umowę przedwstępną tylko na papierze? Wtedy od sprzedawcy możesz żądać jedynie zwrotu wpłaconych pieniędzy (mieszkania już nie, bo polskie prawo do przeniesienia własności nieruchomości wymaga formy aktu). Czysto teoretycznie sprzedawca może więc podpisać umowę na papierze (nie u notariusza), a następnie za dwa, trzy tygodnie wycofać się z niej, bo ktoś zdecydował się zapłacić więcej.

2. Kupujący, sprzedający

Musisz mieć 100 proc. pewność, że osoba, która sprzedaje ci mieszkanie, jest jego właścicielem.

Dlatego warto sprawdzić, czy wszystkie dane, w tym PESEL oraz NIP, wpisane do aktu notarialnego własności są zgodne z tymi, które pokazuje w dowodzie sprzedający. Unikniesz w ten sposób sytuacji, gdy właścicielem mieszkania jest Jan Kowalski - ojciec, ale sprzedaje je... Jan Kowalski - syn, który do lokalu praw żadnych nie ma.

Kupując mieszkanie od osoby w związku małżeńskim, sprawdź, czy lokal jest w tzw. wspólnocie majątkowej, czy nie. Innymi słowy, czy np. mąż nie sprzedaje go za plecami żony.

Jeśli sprzedający twierdzi, że mieszkanie nabył przed ślubem, w umowie powinien znaleźć się taki fragment: "Sprzedający oświadcza, że prawa do lokalu stanowią jego majątek osobisty, gdyż nabył je przed zawarciem związku małżeńskiego, a umów majątkowych małżeńskich rozszerzających wspólność ustawową z żoną nie zawierał".

Jeśli lokal sprzedaje małżeństwo: "Małżonkowie .................................... i ..................................... oświadczają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej prawo własności (ewentualnie spółdzielcze własnościowe prawo do...) do lokalu mieszkalnego nr....".

3. Przedmiot umowy

W tym fragmencie umowy musi być dokładnie określone, co kupujesz: mieszkanie na prawie odrębnej własności (często określane jako własność hipoteczna) bądź tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

1. Podstawowa różnica - spółdzielcze prawo do mieszkania nie daje ci własności lokalu (domu). Jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Właścicielem twojego mieszkania jest więc spółdzielnia. Ale owo prawo (tak samo jak przy odrębnej własności) możesz sprzedać, darować, wziąć kredyt pod hipotekę itd. Możesz je także przekazać komuś w drodze spadku.

PAMIĘTAJ! Spółdzielcze własnościowe prawo może należeć do kilku osób (np. ciebie i syna). Członkiem spółdzielni może być jednak tylko jedna osoba, chyba że - wyjątek - prawo przysługuje tobie i żonie (albo mężowi). Prawo odrębnej własności może należeć do kilku osób.

UWAGA! Nie trzeba być członkiem spółdzielni, aby mieć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu! Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu możesz przekształcić w prawo odrębnej własności. Wystarczy tylko złożyć odpowiedni wniosek do spółdzielni.

2. Jeśli kupujesz spółdzielcze prawo do lokalu, to ten fragment umowy powinien wyglądać tak: "Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr... przy...".

3. Ustal, czy: - mieszkanie ma pomieszczenia dodatkowe (piwnicę, taras, balkon, garaż). Jeśli należą one do mieszkania, powinny być wymienione w tym fragmencie umowy.

4. Oświadczenie sprzedającego

Powinno ci gwarantować, że mieszkanie jest "czyste", czyli: bez żadnych wad prawnych (np. hipoteki na kilkaset tysięcy), fizycznych (cieknącego dachu), zaległości czynszowych (niezapłacone rachunki za mieszkanie za kilkanaście tysięcy) bądź wcześniej podpisanej innej umowy przedwstępnej.

Uwaga! Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane z korzystaniem z lokalu (miejsca garażowego) za okres do dnia wydania mieszkania (garażu) kupującemu.

5. Oświadczenie kupującego

Kupujący oświadcza, że "widzi, co kupuje", innymi słowy, że akceptuje taki, a nie inny stan lokalu

Zwróć uwagę na fragment "posiada środki na zakup prawa do lokalu". To ekstra zabezpieczenie dla sprzedającego. Czasami zdarza się sytuacja, że kupujący wycofuje się z umowy ze swojej winy (bo np. nie dostał kredytu), a następnie żąda zwrotu zadatku, bo "przecież on chciał kupić, a bank kasy nie dał". Taki paragraf dodatkowo przekonuje sąd, że kupujący wiedział, co robi, podpisując umowę i brał na siebie ryzyko nieotrzymania kredytu.

6. Dokumenty

Zanim dojdzie do podpisania umowy przedwstępnej, powinieneś zobaczyć kilka dokumentów.

1. Akt własności lokalu bądź przydział (jeśli mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe, jest to dokument, w którym spółdzielnia przyznaje prawo do mieszkania).

2. Jeśli kupujesz mieszkanie spółdzielcze, jego właściciel powinien przedstawić "zaświadczenie do sprzedaży" wydane przez spółdzielnię mieszkaniową. Zaświadczenie informuje, że sprzedającemu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni (...), pod adresem (...). Wiele spółdzielni zamieszcza w zaświadczeniu także inne istotne informacje, np. czy sprzedawany lokal stanowi majątek odrębny sprzedającego, czy też jest wspólną własnością małżonków; datę nabycia przez sprzedającego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz numer rejestru członkowskiego sprzedającego, czy lokal jest zadłużony i ewentualnie na ile, oraz czy ma księgę wieczystą, czy nie.

3. Podobne zaświadczenie wydaje również wspólnota.

4. Wypis z księgi wieczystej. W przypadku mieszkania na tzw. prawie odrębnej własności (co to jest, patrz niżej) kupowanego na rynku wtórnym księga będzie zawsze. Jeśli kupujesz mieszkanie spółdzielcze własnościowe - UWAGA - od pierwszego właściciela, może jej nie być. Sprzedający będzie miał tylko tzw. przydział. Wtedy ten fragment umowy wyglądać powinien tak: "Sprzedający oświadcza, że spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu nie ma urządzonej księgi wieczystej".

7. Cena

Precyzyjnie powinno być określone, ile płacisz i za co. Innymi słowy, nie może być wątpliwości, czy np. cena 400 tys. obejmuje dodatkowo garaż, czy płacisz za niego ekstra.

8. Termin

To podstawowy element umowy przedwstępnej - ustalenie terminu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości. Standardowo jest to od czterech do sześciu tygodni od zawarcia umowy przedwstępnej.

9. Zapłata

Jeśli kupujący będzie się wspomagał kredytem bankowym, na pieniądze (drugą transzę) sprzedający będzie musiał poczekać kilka dni (zazwyczaj około pięciu) od momentu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży (podpisania aktu notarialnego kupna - sprzedaży).

Do wypłaty pieniędzy bank potrzebuje wypisu z aktu notarialnego przyniesionego przez kupującego bądź sprzedającego. Pieniądze mogą być przy tym wypłacone tylko na rachunek bankowy sprzedającego.

10. Zadatek czy zaliczka

Zaliczka, gdy transakcja nie dojdzie do skutku z winy kupującego (bo np. nie dostał kredytu), to sprzedający zwraca mu pieniądze. Działa to również w drugą stronę. Gdy transakcja nie dojdzie do skutku z winy sprzedającego (bo np. znalazł lepszą ofertę), zwraca zaliczkę i koniec sprawy.

Z zadatkiem jest inaczej. Gdy transakcja nie dojdzie do skutku z winy kupującego, traci pieniądze, które dał przy podpisywaniu umowy. Gdy sprzedawca chce się wycofać z umowy, musi go wypłacić w podwójnej wysokości - czyli oddać pieniądze, które dostałeś od kupującego, oraz dołożyć drugie tyle z własnej kieszeni. Ile? Zaliczka bądź zadatek to standardowo 10 proc. wartości transakcji. Może być jednak mniejsza (np. 5 proc.), gdy wartość transakcji jest bardzo duża bądź umowa jest podpisywana w formie aktu notarialnego (sprzedający ma większą pewność, że do transakcji dojdzie).

Co więc wybrać?

Rada dla sprzedającego Jeśli masz pewność, że na 100 proc. chcesz sprzedać lokal i znalazłeś świetnego kupca, wybieraj zadatek. Jeśli zaś czujesz, że z twojej winy coś może nie wypalić, wybierz lepiej zaliczkę.

Rada dla kupującego.

Czym wyższy zadatek, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że sprzedawca będzie chciał wycofać się z umowy.

11.

Jeśli sprzedający zataił coś odnośnie stanu prawnego lokalu (np. że obciążona jest jeszcze niewpisaną do księgi wieczystej hipoteką), kupujący może wycofać się bez żadnych konsekwencji z transakcji i dostać - jeśli był on przewidziany - zadatek w podwójnej wysokości.

Nowe mieszkanie - co powinno koniecznie być w umowie

1. Oświadczenie dewelopera, że jest właścicielem gruntu, na którym ma stać budynek.

2. Zapewnienie, że przeniesie na ciebie własność mieszkania w stanie wolnym od wszelkich obciążeń wraz z udziałem we współwłasności działki, na której będzie usytuowany budynek, oraz takim samym udziałem w częściach wspólnych budynku.

3. Dokładną lokalizację budynku, w którym ma być twoje mieszkanie, jeśli nie ma jeszcze adresu, musi być podany numer księgi wieczystej działki.

4. Dokładne usytuowanie mieszkania w budynku: piętro, numer, a także jego powierzchnię, powierzchnię piwnicy, tarasu, balkonu, miejsca postojowego w garażu podziemnym, komórki gospodarczej itp.

5. Cenę mieszkania podaną tak, żebyś nie miał wątpliwości, ile zapłacisz. Deweloperzy i spółdzielnie stosują dwie metody:

a) według postępów robót na budowie - płacisz tylko za to, co zostało zrobione. Korzystnie więc jest się umówić np. tak: - I rata - 5 proc. wartości inwestycji płatne w dniu podpisania umowy przedwstępnej; - II rata - 30 proc. po wykonaniu stanu zerowego, czyli fundamentów; - III rata - 30 proc. po wykonaniu stanu surowego itd.

b) ratalny - co miesiąc, kwartał itp. Jeśli deweloper (spółdzielnia) zmusza cię do przyjęcia tego wariantu, staraj się jak najmniej zapłacić na początku.

Umów się tak, żebyś mógł główne transze opłat wnosić wtedy, kiedy budowa będzie już bardzo widocznie zaawansowana. Ustal też, że ostatnia wpłata nastąpi dopiero po odbiorze mieszkania, w dniu podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność domu, mieszkania na ciebie.

6. Dokładny termin ukończenia inwestycji, czyli konkretną datę, np. 1 kwietnia 2009 r.

7. Zapis o karach umownych za niedotrzymanie terminu - najlepiej, żeby były to odsetki ustawowe naliczane za każdy dzień opóźnienia.

Przyjrzyj się, jakie kary grożą ci za wycofanie się z umowy (zwykle jest to ok. 5 proc. wartości mieszkania). Grożąca ci kara umowna powinna być w takiej samej wysokości jak grożąca deweloperowi.

8. Wstaw do umowy warunek, że powierzchnia mieszkania będzie liczona według jednej z dwóch polskich norm:

a) PN-70/B - 02365 z 30.6.1970 r. lub b) PN-ISO 9836-1997 z 28.10.1997 r.

9. Dokładną datę przeniesienia na ciebie własności mieszkania aktem notarialnym. I nie gódź się tutaj na ogólnikowe twierdzenia w rodzaju: deweloper przeniesie na ciebie własność nieruchomości trzy miesiące od daty przyjęcia przez gminę inwestycji. Ma to być konkretny termin, np. do 1.1.2010 r.

10. Zapis o tym, że za mieszkanie płacisz od momentu podpisania protokołu odbioru, czyli od momentu, kiedy stwierdzasz, że jest ono zbudowane tak, jak należy.

Po co to?

Bywają przypadki, że deweloper każe płacić za mieszkanie (opłaty administracyjne, media) na długo przed przeprowadzką. Deweloperzy stosują w tym przypadku kilka metod. Najpopularniejsze haczyki to:

- od dnia zgłoszenia przez sprzedającego wniosku o przyjęcie budynku do użytkowania (innymi słowy, od momentu, kiedy deweloper składa wniosek do gminy o pozwolenie na użytkowanie - mało korzystne rozwiązanie, bo płacić trzeba na długo przed przeprowadzką);

- od dnia odbioru kluczy (problem powstaje jednak, jeśli mieszkanie zostało tak spaprane, że nie nadaje się bez poprawek do zamieszkania).