Łódź 14-15 grudnia 2013 Seminarium Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Specjalna sesja odbywająca się w ramach obchodów 10-lecie Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Sesja ma wyjątkowy charakter. Raport z Rynku Nieruchomości. Prezentacja analiz podstawowych problemów rynku nieruchomości na koniec 2013 roku i na przyszłość. Nowe rozwiązania sieciowe i informatyczne dla rynku nieruchomości. System kompetencyjny zawodów rynku nieruchomości po deregulacji.
Wypalenie zawodowe w pracy pośrednika nieruchomości - jak sobie radzić w dobie kryzysu. Towarzystwo zostało założone w dniu 19 grudnia 2003 roku. Ogólnopolski Zjazd Założycielski, który się odbył się w Łodzi, zaakceptował dokumenty Zjazdowe w tym Statut Towarzystwa. Specjalna zimowa Sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN jest otwarta dla zainteresowanych profesjonalistów rynku nieruchomości. Sesja ma wyjątkowy charakter.

Nasza Powszechna Akademia Rynku Nieruchomości rusza z kolejnym seminarium ramach szkoleń na prestiżowy tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Dwudniowe seminarium - 14 -15 grudnia 2013 roku - odbędzie się w Hotelu Holiday Inn w Łodzi.

Zostań Doradcą Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Znakomite wykłady, wiedza teoretyczna i praktyczna. Pierwszy dzień 14 grudnia (sobota) 2013.

Seminarium w pierwszym dniu będzie się składać z dwóch części:

I cześć: "Behawioralne zachowania na Rynku Nieruchomości" - Prof. Kucharska - Stasiak Ewa

"Legislacyjne losy zawodów Rynku Nieruchomości" - Henryk Jędrzejewski.

Raport z Rynku Nieruchomości. Prezentacja analiz podstawowych problemów rynku nieruchomości na koniec 2013 roku i na przyszłość.

- Przyszłość rynku nieruchomości

- Analiza ekonomiczna rynku nieruchomości

- 10 lat minęło wprowadzenie do obchodów 10 lecia PTEiDRN

- Uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród dla wybitnych osób szczególnie zasłużonych dla polskiego rynku nieruchomości.

II część: Nowe rozwiązania sieciowe i informatyczne dla rynku nieruchomości.

Nowe wyzwania na nowe czasy - portale nieruchomościowe a profesjonaliści rynku nieruchomości

Razem czy osobno? Konkurencja czy współpraca?

Tematyka seminariów będzie dotyczyła między innymi:

1. Innowacje w prezentacji ofert na rynku nieruchomości.

2. Wsparcie środowiska rynku nieruchomości poprzez portale nieruchomościowe

3. Systemy doradcze i eksperckie jako narzędzie pracy nowoczesnego biura nieruchomości.

4. Narzędzia obsługi biur nieruchomości. Nowoczesne oprogramowanie biur nieruchomości.

Celem przedstawionych seminariów jest przedstawienie nowych rozwiązań sieciowych i informatycznych dla rynku nieruchomości.

Drugi dzień 15 grudnia (niedziela) 2013

Seminarium w drugim dniu będzie się składać z kolejnych dwóch części:

III część: "System kompetencyjny zawodów rynku nieruchomości po deregulacji."

IV część: Seminarium poprowadzi Pan Tomasz Łysakowski. Temat seminarium: "Wypalenie zawodowe w pracy profesjonalistów rynku nieruchomości - jak sobie radzić w dobie kryzysu".

Seminarium składa się z części teoretycznej oraz treningu praktycznego (min. 60 proc. czasu szkolenia).

Część teoretyczną stanowią krótkie wykłady z zakresu psychologii emocji i motywacji, koncentrujące się na przyczynach wypalenia zawodowego i metodach radzenia sobie z jego symptomami. Trening praktyczny ma formę intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy rozwiązują testy szacujące ich poziom zagrożenia wypaleniem oraz w małych grupkach testują swój poziom podatności na wypalenie. Dodatkowo szkoleni analizują źródła stresu i frustracji we własnym życiu zawodowym oraz wypracowują skuteczne techniki przeciwdziałania lub zapobiegania wypaleniu w przyszłości.

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji pośredników nieruchomości w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu u siebie i swoich pracowników. W toku zajęć uczestnik:

- zapozna się z metodami walki z wypaleniem zawodowym i obniżonym poziomem motywacji do pracy, zwłaszcza w warunkach kryzysu na rynku nieruchomości i zmian zachowań konsumenckich,

- poszerzy wiedzę na temat objawów wypalenia i sposobów jego diagnozy u siebie i współpracowników,

- nabędzie umiejętności radzenia sobie z wysokim poziomem stresu i niedoborem motywacji do działania, gdy podejmowane czynności nie przynoszą szybkich efektów,

- zidentyfikuje własny model reagowania na stres, nadmiar obowiązków, konflikty z przełożonymi i współpracownikami oraz inne czynniki sprzyjające wypaleniu,

- nauczy się kreatywnie podchodzić do problemów, które na co dzień go demotywują, i generować nietypowe rozwiązania.

Program

14 grudnia 2013 roku, sobota

8.30 rejestracja uczestników, wydawanie indeksów, materiałów szkoleniowych

Rozpoczęcie - seminarium. I część : "Behawioralne zachowania na Rynku

Nieruchomości"- referat wygłoszony przez Prof. Kucharską-Stasiak Ewę. "Legislacyjne

9.30 Losy zawodów Rynku Nieruchomości -referat wygłoszony przez Henryka Jędrzejewskiego. Raport z Rynku Nieruchomości. (referaty problemowe)

12.00 Uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród dla wybitnych osób szczególnie zasłużonych dla polskiego rynku nieruchomości.

14.30 II część: Nowe rozwiązania sieciowe i informatyczne dla rynku nieruchomości.(referaty problemowe dyskusja w panelach)

20.00 Tradycyjna Uroczysta Kolacja

Podczas pierwszego dnia: 2 przerwy kawowe, lunch .15 grudnia 2013 roku, niedziela

8.30 rejestracja uczestników

9.00 III część. Temat : "System kompetencyjny zawodów rynku nieruchomości po deregulacji."

10.30 IV część. Seminarium prowadzone przez P. Tomasza Łysakowskiego "Wypalenie zawodowe w pracy profesjonalistów rynku nieruchomości - jak sobie radzić w dobie kryzysu."

16.00 Zakończenie. Rozdanie świadectw uczestnictwa, Wręczenie Certyfikatów nowym Doradcom PTEiDRN. Zakończenie Sesji.

Podczas drugiego dnia :1 przerwa kawowa, lunch.

Możliwe są przesunięcia czasowe rozpoczęcia poszczególnych punktów programu. RAZEM 16 godzin edukacyjnych w ramach kształcenia ustawicznego - doskonalenia zawodowego Seminarium interdyscyplinarne przeznaczone dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości.

Uwaga mamy ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie zamknięcie listy uczestników. Informacje o konferencji: http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?p=7485

Koszt

Koszt Seminarium: 490,00 złotych od uczestnika. Opłata obejmuje: udział w zajęciach, lunch i uroczysta kolacja w dniu 14 grudnia 2013 r. (sobota), lunch w dniu 15 grudnia 2013 r., przerwy kawowe i materiały seminaryjne - opłata nie obejmuje zakwaterowania. Opłata nie podlega zmianie przy rezygnacji z części świadczeń.

(Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami za uczestnictwo płacą 360,00 zł).

UWAGA!! Specjalna cena noclegów w hotelu na hasło "DORADCA" dla uczestników konferencji do dnia 14.12.2013 lub do wyczerpania wolnych pokoi.

Formularz zgłoszeniowy na stronie: http://pprn.pl/wp-content/uploads/2013/11/

Miejsce seminarium

Holiday Inn Łódź, ul. Piotrkowska 229/231, Łódź, Polska | Tel: +42 208 2000 |

E-mail: info@hilodz.com

Więcej o: