Zmiany w uprawnieniach zawodowych na rynku nieruchomości

Obowiązują nowe wzory świadectw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.
Z dniem 22 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. nr 31, poz. 189 ze zm.)

Z tym dniem weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, Dz.U. z 2013 poz. 65).

W ww. przepisach Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w celu zapewnienia obiektywnego, rzetelnego i sprawnego sprawdzenia przygotowania kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości oraz zapewnienia obiektywnej oceny skarg na działalność osób, którym nadano uprawnienia i licencje zawodowe określił, m.in. wzory świadectw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.

Nowe wzory świadectw stanowią załączniki do ww. przepisów:

- załącznik nr 1 to Wzór jednostronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

- załącznik nr 2 to Wzór dwustronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

- załącznik nr 3 to Wzór jednostronnego świadectwa nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

- załącznik nr 4 to Wzór dwustronnego świadectwa nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

- załącznik nr 5 to Wzór jednostronnego świadectwa nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami,

- załącznik nr 6 to Wzór dwustronnego świadectwa nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami,

- załącznik nr 7 to Wzór jednostronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- załącznik nr 8 to Wzór dwustronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

- załącznik nr 9 to Wzory jednostronnych i dwustronnych duplikatów świadectw nadania:

1. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

2. licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

3. licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

- załącznik nr 10 to Wzory świadectw nadania:

1. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

2. licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

3. licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Świadectwa nadania uprawnień lub licencji są jedno lub dwustronne o formacie A4 lub 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie w miejscu "otrzymał/a w dniu ..." wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu dokumentu podaje się datę wydania świadectwa/licencji. Wydany dokument podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy i ramki są w kolorze niebieskim.

#

Chcesz kupić mieszkanie z rynku wtórnego? Odwiedź serwis Domiporta.pl

Zainteresowany kupnem mieszkania od dewelopera? Zobacz oferty

Sprawdź ogłoszenia sprzedaży lokali użytkowych na Domiporta.pl

Więcej o: