Zawieszenie działalności - co z podatkiem do nieruchomości?

Zawieszenie działalności gospodarczej, które może trwać maksymalnie do 2 lat, nie ma wpływu na wymiar podatku od nieruchomości. Nawet gdy przedsiębiorca czasowo zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej, stawka podatku od nieruchomości nie ulega zmianie.
Jest tak dlatego, że faktyczne czasowe niewykonywanie działalności gospodarczej nie pozbawia podatnika statusu przedsiębiorcy. Na takim stanowisku stoją organy podatkowe oraz sądy administracyjne (patrz np. orzeczenie z dnia 8 lutego 2012 r., I SA/Bk 387/11).

Nieruchomości przedsiębiorcy są opodatkowane według najwyższej stawki

Według przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nieruchomości będące w posiadaniu przedsiebiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą uznaje się zawsze za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co prawda przepis art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, iż w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym się ono rozpoczyna, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Jednak chociaż przepis ten wskazuje na to, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywołuje skutki w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym (podatek od nieruchomości jest zobowiązaniem publicznoprawnym), to jednak jego zasadniczym celem jest regulacja tego, w jakiej dacie takie skutki powstają i wygasają. Przepis ten nie może zaś stanowić samodzielnej podstawy do stwierdzenia, jakiego rodzaju skutki w sferze zobowiązań publicznoprawnych wywołuje zawieszenie działalności gospodarczej.

Zmiana obowiązków podatnika musi wynikać z konkretnych przepisów

Tam, gdzie ustawodawca przewiduje określone skutki, wyraźnie o tym stanowi w normach prawa podatkowego. Dla przykładu można wskazać, że zawieszenie działalności gospodarczej daje podatnikowi możliwość odstąpienia od obowiązku składania deklaracji na zaliczki, czy też wyłącza w tym okresie amortyzację pewnych składników majątku. O czym wyraźnie mówią przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 44 ust. 10 - 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz art. 16c pkt 5 i 25 ust. 5a - 5d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobnie w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (art. 99a ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Ustawodawca nie zdecydował się jednak na wprowadzenie podobnych lub innych regulacji, odnoszących się do skutków zawieszenia działalności gospodarczej na gruncie podatku od nieruchomości. Stąd brak jest podstaw prawnych by przyjąć, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik - przedsiębiorca może uiszczać podatek od nieruchomości według innych stawek, niż przewidziane dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności nie zmiejsza obowiązku w podatku od nieruchomości

Należy jeszcze raz podkreślić, że zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje, że osoba traci status przedsiębiorcy, a w związku z tym grunty, budynki i budowle znajdujące się w jego posiadaniu należy uznać za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W konsekwencji trzeba stosować wobec nich stawki przewidziane dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, czasowe zawieszenie działalności gospodarczej lub pozostawienie "w stanie likwidacji" podmiotu podatkowego nie oznacza ustania jego bytu prawnego i nie uzasadnia zmiany przeznaczenia gruntów i budynków jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zob. wyrok NSA z dnia 19 października 1990 r., III SA 643/90; wyrok NSA z dnia 14 grudnia 1993 r., SA/Ka 960/90).

Również w piśmiennictwie prezentowane jest stanowisko, że zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z jej zaprzestaniem, a dopiero taką okoliczność - zmianę jego funkcji - uznać należałoby za zmianę przeznaczenia budynku. Zatem, budynki podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą mogą być uznane za obiekty wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych także wtedy, gdy w roku podatkowym nie były wykorzystywane do prowadzenia wspomnianej działalności (M. Kotulski, Podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa NSA, opubl. w CASUS 4/1999, s. 32).

Stąd zawieszenie przez podatnika działalności gospodarczej nie zmienia faktu, że nadal pozostaje on przedsiębiorcą, a grunty i budynki będące w jego posiadaniu należy zakwalifikować jako grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

#

Chcesz kupić lub wynająć lokal użytkowy? Sprawdź oferty na Domiporta.pl

Zainteresowany kupnem mieszkania? Zobacz nasze ogłoszenia

Więcej o:
Komentarze (1)
Zawieszenie działalności - co z podatkiem do nieruchomości?
Zaloguj się
  • Gość: Aylin

    0

    Nic nie jest dobrze, a ja mam przebĹ?yski takej dzinewj radoĹ?ci po czym Ĺ?apie kolejnego doĹ?a HuĹ?tawki nastrojf3w. identyczna sytuacja u mnie. sÄ? momenty, gdy jest juĹź dobrze, a potem totalna klapa :/

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX