Zmiany w obowiązku meldunkowym od 2013 roku

Z zamieszkiwaniem pod określonym adresem wiąże się obecnie tzw. obowiązek meldunkowy. Pierwotnie planowane było zupełne zniesienie tegoż obowiązku z dniem 1 stycznia 2013 r.
Niektóre uciążliwości przy realizacji obowiązku meldunkowego miała zlikwidować zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jednak termin jej wejścia w życie zależy od terminu wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. nr 167, poz. 1131, z późn. zm.). Nastąpi zatem przesunięcie zniesienia obowiązku meldunkowego na dzień 1 stycznia 2016 r. Wcześniej musi zakończyć się realizacja projektu pl.ID - polska ID karta (w tym nowe dowody osobiste). W szczególności chodzi o przebudowę i modernizację rejestru PESEL, tak aby mógł on być rejestrem referencyjnym dla innych baz danych administracji publicznej.

Najważniejsze zmiany dotyczące obowiązku meldunkowego do 2013 r.

Odsunięty w czasie do 2016 r. termin umożliwi zakończenie przez administrację publiczną prac dostosowawczych do nowego stanu prawnego, w szczególności dostosowanie systemów teleinformatycznych, przeprowadzenie zmian organizacyjnych oraz prawnych.

W tym okresie będzie obowiązywało złagodzenie niektórych uciążliwości związanych z realizacją obowiązku meldunkowego. Planowane jest zatem znowelizowanie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.), polegające na uproszczeniu procedury realizacji obowiązku meldunkowego.

Obywatele polscy, obywatele UE, obywatele państw EFTA - stron EOG oraz obywatele Konfederacji Szwajcarskiej nie będą mieli obowiązku meldunkowego na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy.

Bez meldunku - bez kary, ale bez uprawnień

Zniesiona zostanie sankcja karna dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Z likwidacją wszelkich możliwych niedogodności dotyczących obowiązku meldunkowego dla obywateli polskich oraz obywateli państw członkowskich UE wiąże się również zniesienie sankcji za jego niedopełnienie. Uznano, że obowiązkowi nie zawsze muszą towarzyszyć sankcje.

Zapis o sankcjach za niedopełnienie obowiązku meldunkowego jest już dziś zapisem martwym i od wielu lat niestosowanym przez organy administracji publicznej. Jest to nowe podejście do obywatela, który obowiązek meldunkowy winien realizować nie z powodu sankcji za jego niedopełnienie, ale dlatego, że z faktu zameldowania będą wynikać dla niego określone uprawnienia, np. w zakresie prawa wyborczego.

Informację o miejscu zamieszkania obywateli polskich pozyskuje się już z chwilą urodzenia i jest ona na przestrzeni życia możliwa do ustalenia, dzięki różnym czynnościom administracyjno-prawnym, do których obywatel polski przystępuje.

Mniej wymaganych informacji przy zameldowaniu

Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie będzie trzeba podawać informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładać wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej). Jednocześnie, wzorując się na rozwiązaniach przyjętych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawie z dnia 10 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, wprowadzono do ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych definicję danych jednostkowych, co istotnie ułatwi obywatelom uzyskiwanie określonych danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w formie jednego dokumentu.

Powyższe rozróżnienie ma istotny wpływ na załatwianie wniosków osób fizycznych, przede wszystkim żądań zainteresowanych osób dotyczących poświadczenia przez organ gminy ich adresu zameldowania, a także wskazania innych osób (członków rodziny) zameldowanych pod tym samym adresem.

Tego typu żądania zgłaszane są głównie przez uczniów lub studentów ubiegających się o stypendia socjalne albo o miejsca w akademikach, ewentualnie przez osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej, tj. przeważnie przez osoby o trudnej sytuacji finansowej.

Zameldowanie przez pełnomocnika

Jeśli już ktoś będzie podlegał obowiązkowi meldunkowemu, będzie mógł go dokonać przez ustanowionego pełnomocnika. Jest to ważna propozycja łagodząca restrykcyjny charakter. Ma to na celu ułatwienie osobom wykonywania obowiązku meldunkowego w sytuacji, w której nie mogą osobiście uczestniczyć w przedmiotowej procedurze.

Wymeldowanie będzie następowało automatycznie przy zameldowaniu w nowym miejscu. Dotychczas trzeba było najpierw się wymeldować, a następnie zameldować w nowym miejscu.

Termin na dokonanie obowiązku meldunkowego zostanie wydłużony z 4 do 30 dni.

Wyjazdy zagraniczne a obowiązek meldunkowy

Nastąpi wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności, nie będzie trzeba zgłaszać wyjazdów trwających do 6 miesięcy (obecnie do 3 miesięcy).

Uznając celowość zbierania danych o migracjach zewnętrznych, projekt ustawy nie zrezygnował z obowiązku zgłaszania w organach gmin wyjazdów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynie wydłużył z 3 do 6 miesięcy okresy wyjazdów podlegających zgłoszeniu.

Pozyskiwanie tych danych przez organy gmin zapewnia służbom statystyki publicznej gromadzenie informacji o wyjazdach czasowych trwających dłużej niż 12 miesięcy, których obowiązek przekazywania na państwa członkowskie nakładają przepisy rozporządzenia WE nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie statystyk dotyczących pracowników - cudzoziemców.

Podobnie zostanie zlikwidowany obowiązek meldunkowy dla wczasowiczów i turystów. Nie będzie obowiązku weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników przez właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakłady pracy.

Projekt nowych przepisów przewiduje również rozszerzenie rodzajów zameldowania dziecka obywateli polskich urodzonego w kraju o możliwość jego zameldowania na pobyt czasowy. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem tego przepisu ustawodawca dopuszczał zameldowanie noworodka wyłącznie na pobyt stały, nawet w sytuacji, gdy jego rodzice zameldowani byli jedynie na pobyt czasowy.

Cudzoziemcy trochę inaczej

Wobec cudzoziemców będących obywatelami państw trzecich nadal obowiązywać będzie czterodniowy termin na dokonanie obowiązku meldunkowego, utrzymane będą sankcje karne za niedopełnienie tego obowiązku, pozostanie także obowiązek zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

Konsekwencją utrzymania obowiązku zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy, będzie zachowanie w mocy przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych dotyczących gminnych zbiorów danych tej kategorii cudzoziemców.

Projektodawca, pozostawiając bez zmian zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli państw trzecich, tożsame z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.), uznał, iż ma to istotne znaczenie dla właściwego wykonywania przez państwo roli porządkowej, w tym gwaranta bezpieczeństwa zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym.

Informację o miejscu przebywania cudzoziemca, którego pobyt co do zasady ma charakter czasowy, można pozyskać przede wszystkim przez egzekwowanie obowiązku meldunkowego.

Obywatele państw UE oraz członkowie ich rodzin będą mogli ubiegać się o wydanie odpowiednio, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu oraz karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność stosowania prawidłowej terminologii, w projekcie wprowadzono regulację, zgodnie z którą w odpowiednich przepisach ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności wyrazy "zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich" zastąpiono wyrazami "zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej".

Planowane jest także utworzenie centralnego referencyjnego Rejestru Dowodów Osobistych, do którego bezpośredni dostęp będą miały organy gmin. Rejestr umożliwi:

1) składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie dowolnej gminy na terenie kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o dowód osobisty;

2) składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną, w wyniku czego obywatel zobowiązany będzie do osobistej wizyty w urzędzie wyłącznie przy odbiorze dowodu osobistego;

3) wgląd osobom w zakresie własnych danych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4) utworzenie wykazu unieważnionych dowodów osobistych, który zawierać będzie serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych. Ustanowiony zostanie dla obywateli oraz instytucji powszechny dostęp do wykazu, co wydatnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Powyższe rozwiązanie przyniesie oszczędności środków publicznych i usprawni procedurę wydawania dowodów osobistych. Aktualne zostaną przepisy przewidujące rezygnację z zamieszczania adresu zameldowania w dowodzie osobistym, co zwolnieni nas z uciążliwego obowiązku każdorazowej wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu.

#

Chesz kupić mieszkanie? Sprawdź oferty na Domiporta.pl

Szukasz domu do kupienia? Przejrzyj nasze oferty

Komentarze (5)
Zmiany w obowiązku meldunkowym od 2013 roku
Zaloguj się
 • Gość: niewolnicy!!!

  Oceniono 30 razy 14

  dlaczego tak wam zalezy na oznakowaniu numerowaniu ludzi czyli nadawaniu peselow nipow regonow itd juz mielismy kiedys numeracje ludzi w pewnym obozie ichcialem przypomniec ze dowody osobiste to wynalazek stalina dziwne co akurat od komucha ktory chcial zawladnac dusza kazdego czlowieka na swiecie siejac bolszewizm i numerowac przez to zbydlecac ludzi jak mozna jeszcze dalej sie posunac w tym aby tak latwo oddawac swoja wolnosc i swobode w rece machiny biurokratyczne ktora tylko czeka aby udupic jakis numerek (czlowieka) a majac ten numerek ma go zawsze na widelcu . wiecie jaki czlowiek jest najbardziej zniewolony ? ten ktory nie jest swiadomy i jeszcze sie domaga zniewolenia plus namawia innych na to w glowie mu sie nie miesci ze mozna byc wolnym niemajac numerka dowodu czy innego oznakowania. przeciez ludzkosc od zaranai dziejow nie maila dowodow newet w stanach wystarczy numer ubezpieczenia a jak go nei masz to nie istniejesz dla systemu i calej machiny biurwolandzkiej numerujcie sie bydlaki nawazajem jak zwierzatka ale nie wpieprzajcie w to bagno innych

 • Gość: pikaczu

  Oceniono 6 razy 6

  W organie ewidencji ludności należy zgłosić wyjazd zagraniczny powyżej 6 miesięcy.
  Tylko że jak chodzi rachmistrz spisowy to liczy wszystkich wywodzących się z domu i nawet ich dzieci urodzone za granicą ... paranoja PRL że szok.

 • ania.solska

  Oceniono 3 razy 1

  Wg mnie ten cały obowiazek meldunkowy to jeden wielki i niepotrzebny przezytek z czasow komuny, oby jak najszybciej go zniesli...

  www.budowa-info.pl

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX