Uporządkuj "hipotekę", czyli notariusze doradzą

Jak sprawdzić, kto jest faktycznym właścicielem nieruchomości? Jak uporządkować sprawy majątkowe po odziedziczeniu domu? Na tego typu pytania odpowiedzą notariusze w najbliższą sobotę
W 21 miastach (ich wykaz zamieszczamy na końcu) notariusze organizują Dzień Otwarty Notariatu, który tym razem ma być poświęcony księgom wieczystym.

Co to takiego? Najkrócej mówiąc, jest to dokument opisujący stan prawny nieruchomości. Księga składa się z czterech działów. Pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości (lokalu) oraz wpisy praw związanych z jej własnością. W tym dziale zawarte jest też określenie miejsca położenia nieruchomości, numer działki ewidencyjnej i opis budynku.

Wpisy w dziale drugim określają, kto jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym albo komu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Trzeci dział księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (w szczególności służebności, użytkowania, prawa odkupu lub pierwokupu) oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, a także wpisy innych praw i roszczeń). Natomiast w dziale czwartym księgi wieczystej wpisuje się hipoteki.

W Krajowej Radzie Notarialnej (KRN) podkreślają, że zapisy w księdze wieczystej są wiążące. Oznacza to, że osoby trzecie mogą w pełnym do nich zaufaniu dokonywać czynności prawnych dotyczących danej nieruchomości, czyli np. kupić ją, albo pożyczyć jej właścicielowi pieniądze i zabezpieczyć zwrot pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki. Co ważne, księgi wieczyste są jawne, czyli każdy może sprawdzić stan prawny nieruchomości "odwzorowany" w księdze.

Uwaga! Na ok. 21 mln ksiąg wieczystych, już blisko 17 mln jest sporządzonych w wersji elektronicznej. To ogromna wygoda, bo do takiej księgi można zajrzeć w dowolnym punkcie kraju, o ile tylko działa tam odpowiedni system komputerowy. Dzięki komputeryzacji ksiąg wzrosło także bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, bo tuż przed transakcją można sprawdzić stan prawny nieruchomości.

Prezes KRN Tomasz Janik zwraca jednak uwagę, że choć elektronizacja ksiąg wieczystych usprawniła dostęp do nich, to równocześnie coraz więcej osób skarży się, że odpisy, formularze i zawiadomienia są niezrozumiałe. - Nawet dla prawnika, który nie jest cywilistą, przeczytanie księgi nie jest prostą sprawą - dodaje rzeczniczka KRN Joanna Greguła.

Notariusze deklarują, że zainteresowani będą mogli przejść krótki kurs czytania księgi wieczystej (oczywiście, bezpłatnie). Dowiedzą się też m.in.: co oznaczają poszczególne pola elektronicznego odpisu księgi oraz jak prostować wpisy, czy wykreślać nieaktualne, na przykład przedwojenne jeszcze służebności czy hipoteki. Taka wiedza przyda się szczególnie spadkobiercom porządkującym odziedziczony majątek oraz tym, którzy planują wziąć kredyt hipoteczny.

Notariusze dyżurować będą w godz. 10.00-16.00 w następujących miastach: (Białystok (NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2), (Bydgoszcz (I Liceum Ogólnokształcące, Plac Wolności 9), (Dąbrowa Tarnowska (Urząd Miejski, ul. Rynek 34), (Katowice (Kinoteatr " Rialto", ul. Św. Jana 24), (Kielce (Sąd Okręgowy, ul. Sienkiewicza 5), (Kraków (Aula bł. Jakuba, Plac Wszystkich Świętych 5), (Lublin (Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Narutowicza 4), (Łódź (siedziba Izby Notarialnej w Łodzi, ul. Narutowicza 119 a), (Nowy Sącz (Jezuickie Centrum Edukacji, ul. Piotra Skargi 10), (Nowy Targ (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi, ul. Ludźmierska nr 17), (Olkusz (sala narad Urządu Miasta i Gminy, Rynek nr 1), (Olsztyn (NOT, Plac Konsulatu Polskiego 1), (Poznań (Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, al. Niepodległości 2), (Rzeszów (Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7), (Sopot (Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kościuszki 22), (Szczecin (Ośrodek "Buchalter", al. Wojska Polskiego 83), (Tarnów (Dom Kultury "Gwiazda", ul. Kopernika 7), (Toruń (Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6), (Warszawa (Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15), (Wrocław (Budynek Starej Giełdy, Plac Solny 16) i (Żabno (Urząd Miejski, ul. Władysława Jagiełły 1).

Uwaga! Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, w niemal wszystkich miastach będzie dyżurował tłumacz języka migowego.

Więcej o: