Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierowało do konsultacji społecznych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Stanowisko odnośnie projektu zgłosiło 18 podmiotów, w tym Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
Zdaniem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości ustawa o ochronie praw lokatorów od samego początku budziła wiele wątpliwości. Jej zapisy dotyczą głównie zasobu mieszkaniowego gmin i jednostek samorządu terytorialnego. Niestety wiele z nich odnosi się do najmu wolnorynkowego, wprowadzając daleko idące ograniczenia dla właściciela nieruchomości a uprzywilejowując najemcę. Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc uchylenie obecnej ustawy. W to miejsce powinna zostać przyjęta nowa, regulująca jedynie najem lokali z zasobu gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego. Najem wolnorynkowy powinien zaś podlegać regulacjom znajdującym się w Kodeksie cywilnym.

Częściowym rozwiązaniem byłoby przestrzeganie przepisów najmu okazjonalnego i dopuszczenie do niego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Najem okazjonalny zabezpiecza interesy właściciela nieruchomości, jednak przepisy te są w praktyce rzadko stosowane. Dlatego rozwiązaniem, które faktycznie gwarantowałoby prawa właściciela lokalu, byłoby stosowanie wyłącznie przepisów Kodeksu cywilnego oraz zdecydowane uproszczenie procedury egzekwowania wyroków eksmisyjnych.

Ministerstwo w projektowanych założeniach do ustawy proponuje możliwość rozwiązania umowy najmu w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu, nie tylko w tej samej miejscowości, ale również w miejscowości pobliskiej. Aktualnie właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości. Musi jednak zachować miesięczny termin wypowiedzenia i dokonać go na koniec danego miesiąca. Jednak w wielu przypadkach osoby zajmują mieszkania gminne, posiadając równocześnie tytuł prawny do innego lokalu w miejscowości położonej niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Zdaniem Ministerstwa przyjęcie tej propozycji pozwoli gminom na odzyskanie dodatkowych lokali mieszkalnych i ich przeznaczenie dla najbardziej potrzebujących. PFRN popiera taki zapis, jednakże zwraca uwagę, że należy go doprecyzować. Jest wiele sytuacji, w których ktoś może mieć tytuł prawny, ale nie posiadać możliwości korzystania z lokalu. Takie problemy powstają na przykład przy współdziedziczeniu.

Zobacz oferty mieszkań na wynajem na Domiporta.pl

Komentarze (1)
Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?
Zaloguj się
  • panienka13

    0

    Mając jakiekolwiek wątpliwości, czy jesteście traktowani zgodnie z prawem, polecam kontakt z www.piechockilegal.pl - to specjaliści właśnie od spraw lokatorskich, mieszkaniowych i nieruchomości.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX