Zwrot VAT za materiały budowlane

Chcesz otrzymać zwrot podatku VAT za materiały budowlane? Przeczytaj nasz poradnik. Dowiesz się wszystkiego: jak, gdzie, kiedy. I nie martw się, jeśli nie zdążyłeś tego zrobić do końca kwietnia. Ten podatek możesz rozliczać przez cały rok.
Z końcem kwietnia minął termin na złożenie zeznania podatkowego za zeszły rok, ale nie wszyscy wiedzą, że wniosek do urzędu skarbowego o zwrot podatku za materiały budowlane, można składać w dowolnym momencie. Ci, którzy nie zdążyli tego uczynić, nie muszą czekać do następnego roku.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o zwrot podatku VAT za materiały budowlane można składać w dowolnym momencie - ale tylko raz w roku. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wskazuje jedynie, że wniosek nie może być składany częściej niż raz w roku . Nie określa natomiast konkretnej daty czy okresu, w którym należy złożyć stosowne dokumenty. Prawo do otrzymania zwrotu VAT nie ma nic wspólnego z deklaracją PIT, ponieważ poniesione wydatki nie stanowią nadpłaty podatku.

Dla kogo zwrot?

Zwrot za materiały budowlane może uzyskać osoba fizyczna, w związku z budową budynku mieszkalnego, remontem lub przebudową, czyli przystosowaniem budynku niemieszkalnego bądź jego części na cele mieszkalne. Wykaz robót zaliczanych do remontu zawiera załącznik do ustawy. Remont nie może więc dotyczyć pomieszczeń przynależnych do lokali czyli piwnicy, komórki czy garażu. Jeżeli rozbudowa będzie dotyczyć mieszkania, ale przeznaczonego na cele prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik nie otrzyma zwrotu. Jednym z warunków koniecznych jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością albo tytuł prawny do budynku lub lokalu np. prawo własności, użytkowania wieczystego, ale także najem czy spółdzielcze prawo do nieruchomości - własnościowe lub lokatorskie.

Za co zwrot?

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które od dnia 1 maja 2004 r. zostały opodatkowane większą stawką VAT-u. Jest to forma rekompensaty za podwyżkę podatku na materiały budowlane z 7% do 22% w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że zwrot nie dotyczy wszystkich materiałów ale tylko tych, na które VAT wzrósł do 22% (po 1 stycznia 2011 do 23%). Ich wykaz można znaleźć np. na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 11 poz. 35).

Także interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe (urzędy skarbowe) dostarczają wielu wskazówek co do zakresu odliczeń i tak przykładowo kuchnia gazowa jako część instalacji gazowej będzie się kwalifikować do zwrotu części wydatków poniesionych na jej zakup, ale jeżeli będzie ona zasilana gazem z butli - nie będziemy mogli ubiegać się o zwrot. Podobnie w przypadku okapów kuchennych, szaf wnękowych, kolektorów słonecznych czy wykładzin - dla tych materiałów nie przysługuje zwrot części podatku VAT.

Jak uzyskać zwrot?

Aby uzyskać zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych należy złożyć wniosek (VZM-1) w urzędzie skarbowym. Wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych muszą być udokumentowane fakturami VAT. Warto zwracać uwagę, by faktura była wystawiona prawidłowo a wszelkie błędy korygować. Kupując materiały najlepiej od razu występować o fakturę, by w przyszłości uniknąć przykrych niespodzianek. Zapominając o tym, może się okazać, że część wydatków jakie ponieśliśmy nie zostanie nam zwrócona tylko dlatego, że sami nie zadbaliśmy o nasze interesy.

Do deklaracji urzędowej należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu oraz kopie faktur. Oryginały warto przechowywać w razie kontroli ze strony urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że podatnik nie będzie miał możliwości skorzystania z odliczenia, jeżeli faktury nie będą wystawione na jego nazwisko.

Urzędy skarbowe w wydawanych interpretacjach odnosiły się do tej kwestii zajmując jednoznaczne stanowisko - jeżeli faktura została wystawiona na jedną osobę, wówczas część podatku VAT będzie mogła odliczyć tylko ta osoba, na którą opiewa faktura.

Dokumenty należy posiadać w momencie składania wniosku, natomiast nie ma znaczenia czy zakupione materiały zostały już w roku ich zakupu wykorzystane do budowy czy remontu. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Jak obliczać zwrot?

Obliczenie kwoty zwrotu nie powinno przysporzyć większych trudności, można tego dokonać samodzielnie, bez potrzeby korzystania z profesjonalnych usług księgowych. Będzie to kwota stanowiąca procent kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, ale z zastrzeżeniem górnego limitu. W zależności od obowiązującej stawki VAT będzie to odpowiednio 68,18% kwoty podatku zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych - dla stawki VAT 22% bądź 65,22% kwoty podatku VAT przy stawce 23%. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obliczania kwoty zwrotu wraz ze wskazaniem limitów, poparte przykładami można znaleźć w broszurze informacyjnej na stronie Ministerstwa Finansów. Tam też zamieszczono formularze wniosków.

Jak prawidłowo sporządzić wniosek? Wniosek będzie sporządzony prawidłowo, jeżeli będzie zawierał wszystkie dane o których mowa w art. 5 przedmiotowej ustawy czyli imię i nazwisko, NIP (lub PESEL), rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur wraz z wartością poniesionych wydatków, kwotę zwrotu z określeniem sposobu wypłaty (np. na rachunek bankowy). Wniosek składany przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim powinien zawierać także dane małżonka, bez względu na to czy składany jest wspólnie, czy odrębnie przez każdego z małżonków. Składając odrębne wnioski w dwóch różnych urzędach skarbowych małżonkowie są zobligowani do zawiadomienia urzędu właściwego dla małżonka o złożeniu przez siebie wniosku.

NIP czy PESEL?

Jesienią zeszłego roku uregulowano kwestię identyfikatora podatkowego z korzyścią dla osób ubiegających się o zwrot VAT. Od września 2011 r. obowiązują zmienione przepisy w tym zakresie. Osoby fizyczne składające wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, mogły się posługiwać numerem PESEL lub NIP tylko do końca zeszłego roku. Co do zasady we wnioskach wymagano NIP-u. Dopiero jeżeli nie został nadany, podatnik mógł posługiwać się numerem PESEL. Od tego roku we wzorze wniosku o zwrot wskazuje się PESEL, który zastąpił NIP - także na fakturach.

Kiedy otrzymamy zwrot?

W przypadku gdy wniosek nie będzie budził wątpliwości, urząd skarbowy dokona zwrotu bez wydawania decyzji a kwota zostanie wypłacona w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przeciwnym wypadku Naczelnik wyda decyzję określającą wysokość kwoty zwrotu a wypłata nastąpi w terminie 25 dni od doręczenia decyzji. Warunkiem wypłaty jest brak zaległości podatkowych.

Należy pamiętać, że zwrócona kwota jest zwolniona z podatku dochodowego, a więc tak uzyskanego przychodu nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości dochodów. Zwalnia to nas z obowiązku wykazania otrzymanego zwrotu w zeznaniu podatkowym.

Małe domy do 100 m2. Zobacz projekty >>

Komentarze (4)
Zwrot VAT za materiały budowlane
Zaloguj się
 • Gość: zett

  Oceniono 1 raz 1

  Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
  od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
  od dnia 1 sty 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
  od dnia 1 sty 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
  od dnia 1 sty 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
  od dnia 1 sty 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r

 • Gość: Podpisz się

  0

  tzn że jeżeli od 2004 r nie starałem sie o zwrot vat to moge teraz złożyć wniosek? i czy montaż stolarki drzwiowej można odliczyć?

 • Gość: cezary

  0

  faktury maja być tylko z ubiegłego roku, czy mogą być też z kilku poprzednich lat, w których nie występowałem o zwrot ?

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX