Antena za oknem

Czy właściciel lokalu ma prawo zamontować antenę RTV czy internetową? Kiedy nie może tego zrobić?
Właściciel lokalu ma prawo zamontować antenę satelitarną, a wspólnota mieszkaniowa co do zasady nie może mu tego prawa ograniczyć. Jednakże zdarzają się sytuacje kiedy wspólnota mieszkaniowa podejmuje uchwałę odmawiającą właścicielowi lokalu dokonania tego typu instalacji, argumentując iż zostały wyremontowane ściany budynku czy tez dach- co nie jest słuszne.

Stanowisko w sprawie montażu odbiorników satelitarnych przez właścicieli lokali zajął Sąd Okręgowy w Lublinie: "Wspólnota mieszkaniowa może odmówić właścicielowi lokalu montażu instalacji do odbioru RTV i Internetu tylko wówczas, gdyby montaż instalacji zakłócił ponad przeciętną miarę prawo innych właścicieli nieruchomości do korzystania z ich praw" (I ACa 262/11). Podjęcie takiej uchwały przez wspólnotę mieszkaniową oznacza naruszenie uzasadnionego interesu właściciela lokalu.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego właściciel ma prawo do korzystania z lokalu zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, a jedynie powstrzymując się od działań, które mogłyby zakłócić korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Toteż trudno sobie wyobrazić, aby montaż odbiornika RTV mógł znacząco- ponad przeciętną miarę- wpłynąć na sytuacje nieruchomości sąsiednich.

Jeżeli zatem wspólnota mieszkaniowa obawia się, iż dokonanie instalacji anteny satelitarnej czy też odbiornika internetowego może spowodować zagrożenie dla budynku, np. naruszenie innych instalacji, uszkodzenie ścian, może uzależnić wyrażenie zgody na montaż od spełnienia warunków, które dadzą jej pewność iż instalacja zostanie przeprowadzona we właściwy i bezpieczny dla budynku jak i dla innych mieszkańców sposób. Wspólnota mieszkaniowa może zastrzec wyrażenie zgody od wskazania przez właściciela lokalu osoby, posiadającej odpowiednie kwalifikacje do dokonania tego typu instalacji, czy też zastrzec iż ewentualnie powstałe szkody podczas instalacji pokryje właściciel lokalu.