Kredyt w PLN czy w EURO? - Pojedynek ekspertów

Przedstawiamy komentarz do Pojedynku Ekspertów - sytuacja po 6 miesiącach Pojedynku.
Przypominamy - 4.10.2010 zaciągnięto dwa "wirtualne" kredyty w wysokości 300 000 PLN.

Pan Andrzej Saniewski wybrał kredyt w złotówkach, a Pan Krzysztof Oppenheim - w Euro.

Wartość zadłużenia Pana Saniewskiego wynosiła - w dniu uruchomienia kredytu - 300 000 PLN , a w przypadku kredytu w Euro (wybranego przez Pana Oppenheim); bank doliczył spread w wysokości 15 388, 22 PLN.W dniu 04.04.2011 r. kredytobiorcy spłacili szóstą ratę . Rata kredytu Pana Saniewskiego wyniosła 1 864,82 zł , a Pana Oppenheima 1 574,50 zł . Po sześciu miesiącach "spłaty" obu wirtualnych kredytów Pan Oppenheim zaoszczędził na spłacie wszystkich rat 1 882,38 PLN, co daje średnią oszczędność w skali 1 miesiąca na poziomie 313,73 zł .

Różnica w kapitale pozostałym do spłaty wynosi obecnie 21 062,74 PLN w porównaniu do 18 547,36 PLN sprzed miesiąca. Zwyżka ta wynika ze zmiany kursu Euro wobec złotówki (04.03.2011 - 4,0866 PLN za 1 Euro a 04.04.2011 - 4,1219 PLN za 1 Euro).

Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach? Po pierwsze- zmieni się oprocentowanie kredytów, które jest zależne od wskaźników Euribor 3M i Wibor 3M. Dlatego też od 4 maja 3 kolejne raty będą obliczane na podstawie nowego, wyższego niż poprzednio kursu; na najbliższe trzy miesiące wskaźnik Euribor- 3M został ustalony na 1,249%, a Wibor 3M na 4,20%. Po drugie - według ekspertów możemy oczekiwać lekkiego umocnienia się złotego wobec Euro. Gdyby te prognozy się sprawdziły, zaowocowało by to dalszymi oszczędnościami na spłatach rat kredytu zaciągniętego w Euro. Jak będzie naprawdę? Przekonamy się o tym w najbliższych miesiącach.

Zobacz również:

Pojedynek ekspertów - wyniki po piątym miesiącu

Pojedynek ekspertów - kredyt hipoteczny w PLN

Pojedynek ekspertów - kredyt hipoteczny w EURO