Ceny na rynku wtórnym w dziewięciu aglomeracjach Polski

Przedstawiamy analizę cen za IV kwartał 2010
Źródło: Wykres przygotowany przez REAS

*Średnia cena jest wyliczana na podstawie bazy ogłoszeń znajdujących się na portalu gazetadom.pl. Baza ogłoszeń jest w pierwszej kolejności oczyszczana ze zduplikowanych oraz błędnych rekordów. Średnia cena dla miasta jest wyliczana jako średnia arytmetyczna cen mieszkań (za metr kwadratowy) w danym mieście.