Banki powoli łagodzą politykę kredytową

Z cokwartalnej ankiety Narodowego Banku Polskiego wynika, że banki w IV kw. 2009 r. nieco złagodziły warunki przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych. Zaostrzyły za to kryteria przyznawania pożyczek konsumenckich
NBP co kwartał pyta przedstawicieli banków, jak oceniają rozwój rynku kredytowego w Polsce. W najnowszej ankiecie wzięło udział 30 banków, których udział kredytów w portfelu całego sektora bankowego sięga 83 proc.

- Po ok. półtorarocznym okresie zaostrzania kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw w IV kw. 2009 r. nastąpiło złagodzenie polityki kredytowej - czytamy w raporcie NBP. Złagodzenie nastąpiło w większości kategorii kredytów, najbardziej w przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Według banków ankietowanych przez NBP w IV kw. wzrosło zapotrzebowanie na kredyty dla dużych przedsiębiorstw - taką tendencję potwierdziło 45 proc. badanych banków.

Banki deklarują też, że w końcówce zeszłego roku nieznacznie złagodziły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Dlaczego? Lepiej oceniają kondycję polskiej gospodarki i sytuację na rynku mieszkaniowym. Czynnikiem hamującym udzielanie kredytów jest cały czas duży odsetek zagrożonych kredytów w portfelach banków.

Mimo to w IV kw. netto aż 63 proc. banków odczuło wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe (netto, czyli po odjęciu odpowiedzi świadczących o spadku popytu na kredyty). Co więcej, ponad połowa banków przewiduje dalszy wzrost popytu takie kredyty w I kw. 2010 r.

Znacznie mniejsze ożywienie banki zanotowały w IV kw. w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Zresztą jak same deklarują, w ostatnim czasie zaostrzyły kryteria ich przyznawania głównie z powodu rosnącej liczby niespłacanych kredytów (ten powód wskazało 35 proc. banków, które zmieniły swoją politykę kredytową).

Czego banki oczekują w tym kwartale? Z ankiety NBP wynika, że dalej będą zaostrzały kryteria przyznawania szybkich pożyczek konsumpcyjnych. Netto ponad jedna trzecia banków spodziewa się jednak wzrostu zapotrzebowania na tego typu kredyty.

Więcej o: