Zabezpieczenie (Security)

Rzecz oddana, złożona w depozyt lub zastaw w celu zabezpieczenia wypełnienia zobowiązania, zwykle spłaty długu.

Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005

Zobacz także:

Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe)

Zabezpieczony kredyt (Secured Loan)

Zabezpieczenie (Collateral)

Ubezpieczenie kredytu

Hipoteka